Lærdalstunnelen stenges kveld og natt i flere år

Statens vegvesen stenger Lærdalstunnelen mellom kl. 18 og kl. 06 når arbeidet med å oppgradere tunnelen starter.

Statens vegvesen har fått grønt lys fra Samferdselsdepartementet for planene om å oppgradere verdens lengste veitunnel. Arbeidet skal etter planen begynne i 2025, og være ferdig i løpet av fire til fem år.

Får konsekvenser

– Det er ikke mulig å oppgradere tunnelen uten at det får konsekvenser for omverdenen. Vi har kommet fram til at det er bedre med kvelds- og nattestenging enn å stenge tunnelen helt, sier leder for tunneloppgradering i vest i Statens vegvesen, Stig Berg-Thomassen, i en pressemelding.

Annonse

Arbeidet med tunnelen blir delt i to. Med kvelds- og nattestenging vil det ta to til tre år å ferdigstille sprengningsarbeidene i tunnelen. Det er ett til to år lengre enn om tunnelen hadde blitt stengt døgnet rundt. Når tunnelen er stengt, er det ikke mulig å slippe gjennom utrykningskjøretøy.

– Fjellet i tunnelen vil være krevende for tunnelarbeiderne. Derfor kan vi ikke slippe gjennom trafikk før vi har sprengt og sikret fjellet, sier Berg-Thomassen.

– Må være trygt

Etter at arbeidet med sprenging og sikring av tunnelen er ferdig, starter arbeidet med tekniske installasjoner i tunnelen. Dette arbeidet vil ta ca. tre år. Veivesenet planlegger da å slippe gjennom trafikk to til tre ganger i løpet av kvelden og natta.

Annonse

– Da vil det også være trygt å sende gjennom utrykningskjøretøy, sier Berg-Thomassen, som beklager ulempene arbeidet vil føre til for trafikantene. Han er spesielt opptatt av at en del barn og unge vil få redusert fritidstilbudet i årene tunnelarbeidet varer. Arbeidene vil også medføre utfordringer for næringslivet.

Forsterket fergetilbud

Det er aktuelt å forsterket fergetilbudet på strekningen rv. 13 Vangsnes-Hella, og sette opp persontransport med båt mellom Lærdal og Aurland når det er behov for det.