Skandinavias første hybride sporjusteringsmaskin

Baneservice AS har signert en avtale med Plasser & Theurer og investerer i Skandinavias første hybride sporjusteringsmaskin. Spesialmaskinen benyttes både til vedlikehold av eksisterende jernbanespor og bygging av nye.

Sporjusteringsmaskinen har navnet Unimat 09-2X-4×4/4S Dynamic E3 og kan drives 100 prosent på det elektriske anlegget som vanlige tog bruker, og dermed produsere utslippsfritt. Det skriver Baneservice i en pressemelding.

– For oss i Baneservice er dette en historisk milepæl. Vi jobber hele tiden med å finne gode løsninger som vil bidra til å gjøre bygging og vedlikehold av norsk jernbane mer bærekraftig. Med denne teknologien tar vi et stort og viktig skritt i retningen av mer klimavennlig og effektiv produksjon, sier administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne.

Annonse

Ingen lokale CO2-utslipp

Tog som transportmiddel er i seg selv miljøvennlig, men selve anleggsarbeidet på jernbanen har et betydelig miljøavtrykk. Divisjonsdirektør for Maskin i Baneservice, Daniel Hatcher, sier investering i nye og mer miljøvennlige maskiner er avgjørende for å gjøre anleggsvirksomheten mer klimavennlig.

– Denne nye maskinen representerer et miljøvennlig alternativ til rene dieseldrevne maskiner som tradisjonelt er brukt for å bygge og vedlikeholde jernbanen. Som den ledende aktøren i bransjen er det viktig at vi går foran og investerer i miljøvennlige maskiner, sier han.

Sporjusteringsmaskinen Unimat 09-2X-4×4/4S Dynamic E3. (Illustrasjon: Plasser & Theurer)

Den hybride sporjusteringsmaskinen er mer stillegående og gir ingen lokale utslipp når den er koblet til kontaktledningsanlegget.

– Dette er viktig for å få ned utslipp både lokalt der vi justerer spor og under transport til og fra arbeidsområdene. Maskinen er også betydelig mer stillegående, som vil bidra til et bedre arbeidsmiljø for våre medarbeidere- og naboer som er nært på anleggsplassene. Redusert støynivå er spesielt viktig på nattestid og i tett befolkede områder.

Baneservice er det første selskapet i Skandinavia som bestiller en slik type maskin og vil ta maskinen i bruk i så snart den en ferdig produsert og har fått de nødvendige godkjenninger etter de nye europeiske kravene.

Satser på grønnere teknologi

Teknologien som brukes på Unimat 09-2X-4×4/4S Dynamic E3 er velutprøvd på andre typer maskiner, og maskinen som er bestilt har også mulighet for å drives på fossilt drivstoff om det er nødvendig. Nettopp denne fleksibiliteten har vært viktig for å kunne investere i denne type maskin, forteller Hatcher.

– Det finnes noen jernbanestrekninger i Norge som ikke er elektrifisert, og for å kunne vedlikeholde sporet her må vi også ha mulighet til å kjøre maskinen på fossilt drivstoff. Men ambisjonen er at med god planlegging og koordinering skal denne maskinen i størst mulig grad brukes der det er tilgang på strøm, slik at vi får utnyttet den miljøvennlige teknologien til det fulle.

Fra venstre: Marthin Lundström (RB Solution/P&T agent Sweden & Norway), Peter Sonne (P&T – Scandinavia), Göran Sjöström (P&T – Sales Director – Partner Sales Americas, Europe, Africa), Kjersti Kanne (adm. direktør Baneservice), Johannes Max-Theurer (P&T – CEO og eier Plasser & Theurer), Daniel Hatcher (divisjonsdirektør for maskinavdelingen i Baneservice), Hans Waagen (teknisk sjef, Baneservice). (Foto: Plasser & Theurer)

Kanne forteller at Baneservice har tatt store steg de siste årene for å planlegge for en mer miljøvennlig virksomhet. Selskapet skal halvere sine klimagassutslipp innen 2030.

– Investeringer i nye og mer miljøvennlige maskiner er ett av de områdene vi virkelig kan gjøre en forskjell og få ned utslippene våre, samtidig som vi velger en teknologi som vil understøtte effektivt og lønnsom drift. Vi ser frem til å ta i bruk den nye hybrid-maskinen som et ledd i å levere på disse målene, avslutter Kanne.