Første spadetak ved Bodø lufthavn

– Prosjektet «Ny by – ny flyplass» vil bety et stort løft for Bodø kommune og hele Nordlandssamfunnet, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han i dag tok det første spadestikk ved Bodø lufthavn.

Flyttingen av lufthavnen vil frigjøre sentrumsnære arealer til ny byutvikling, og en helt ny lufthavn vil åpne i løpet av 2029-2030.

Samferdselsministeren deltok på den offisielle undertegningen av avtalene mellom Bodø kommune, Avinor og Forsvarsbygg i Bodø rådhus. Deretter ble et stort følge brakt ut til lufthavnområdet der Nygård tok det første spadetaket sammen med konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, og ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.)

Annonse

Nye Bodø lufthavn (Illustrasjon: Norconsult/LPO/Archus)

– Jeg vet at alle aktørene nå ser frem til å komme i gang med selve prosjektet. Det er mange som skal jobbe sammen, og jeg er sikker på at de involverte vil fortsette det gode samarbeidet slik at vi når vårt felles mål om ny by og ny flyplass, sa Nygård.

I år blir det forberedende byggeaktivitet ved lufthavnen, mens de større anleggsarbeidene starter i 2024.