Første spadetak for Rv. 555 Sotrasambandet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk «smelle til» da han tok det første offisielle spadetaket for OPS-prosjektet.

– Sotrasambandet er et stort og viktig veiprosjekt for Bergensregionen, som vil gi bedre framkommelighet for bilister, kollektivtrafikk, og for gående og syklende, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det første spadetaket for Sotrasambandet ble gjennomført i form av en sprengsalve. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk æren av å utløse den første salva. (Foto: Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet)

Det ljoma godt i store deler av Øygarden i dag, da Vegvesenet markerte den offisielle starten på Rv. 555 Sotrasambandet med ei sprengsalve i det som skal bli den nye Kolltveittunnelen.

Annonse

– Det er alltid en glede å ønske velkommen til et «første spadetak». Vestlandet trenger gode og effektive veisystemer, og vi er fornøyde med at dette komplekse prosjektet som Sotrasambandet er, nå offisielt er i gang, sa utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, i sin velkomsttale.

Sotrasambandet: Dette skal bygges. (Illustrasjon: Sotra Link)

Store forventninger

Det er store forventninger til prosjektet, og særlig er Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik entusiastisk rundt det potensialet den nye veien utløser for kommunen.

Vi har venta på dette sambandet i mange år. Det har vært forberedende arbeider med Sotrasambandet en stund, og gravemaskinene er i sving. No gleder vi oss stort over at arbeidet med sambandet bokstavelig talt skyter fart. Realisering av Sotrasambandet er helt avgjørende for å utvikle vekstkommunen Øygarden, sier ordfører Tom Georg Indrevik, som takker alle som har fått dette på plass.

– Vestlandet trenger gode og effektive vegsystemer, sa utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik i sin velkomsttale. (Foto: Knut Opeide)

OPS-selskapet Sotra Link AS er allerede i gang med arbeid flere steder på strekningen. Utover våren blir det mye folk i arbeid på anlegget som skal stå ferdig i 2027. I dag ble arbeidet offisielt startet.