Fire rapporter for utslippsfrie anleggsplasser

Fremtidens anleggsplasser er utslippsfrie. Fire nye analyser fra Nye Veier gir viktig kunnskap som skal hjelpe anleggssektoren til en utslippsfri fremtid.

Denne uken ble det publisert fire rapporter fra Nye Veiers kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Kunnskapsprogrammet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er gjennomført i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen.

Rapportene gir verdifull innsikt i hvordan flere anleggsplasser i transportsektoren kan bli utslippsfrie, og hvordan pilotprosjekter bør innrettes for å ha størst nytte for samfunnet, ifølge Nye Veier.

Annonse

Noen hovedpunkter fra rapportene:

  • Sintef har evaluert pågående pilotprosjekter hos Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR. Mange relevante pilotprosjekter er satt i gang, men det er krevende å peke nøyaktig på hvilke effekter pilotene har oppnådd. Sintef foreslår flere tiltak for å gjøre fremtidens pilotprosjekter enda mer nyttige, blant annet lengre tidsperspektiv og høyere krav til analyser av forventede resultater.
  • Norconsult har vurdert tilgangen på kraft i områder hvor det planlegges infrastrukturprosjekterr. De finner at krafttilgangen generelt er god, men at det mange steder vil være behov for batteriløsninger for å ta unna de mest kraftkrevende periodene.
  • Multiconsult har vurdert potensialet for produksjon av fornybar energi langs infrastruktur. De finner at mulighetene for blant annet solkraftproduksjon kan være betydelig, og at det i utgangspunktet ligger godt til rette for lønnsom kraftproduksjon i forbindelse med infrastruktur.
  • Vista analyse har vurdert samfunnsøkonomiske effekter av pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser. De beskriver potensielt betydelige positive samfunnsøkonomiske effekter som følge av kunnskapsproduksjon og -spredning og kommer med anbefalinger til hvordan man kan få mest mulig samfunnsnytte fra pilotprosjekter i fremtiden.

Fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden. (Foto: Nye Veier)

Mest mulig samfunnsnytte

– Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av kunnskapsprogrammet, sier fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden, i pressemeldingen fra selskapet.

– Da Nye Veier lanserte ideen om et kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren, var begrunnelsen vår at vi må samarbeide for å omstille norske anleggsplasser. Vi mente også at det var viktig at Stortingets investering i pilotprosjekter ble fulgt av et strukturert program for evaluering og kunnskapsinnhenting. Det sikrer mest mulig samfunnsnytte fra pilotprosjektene. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen gjennom prosessen, og vi tar funnene i rapportene med oss i arbeidet vårt for en mer klimavennlig anleggsbransje i årene som kommer,

Rapportene er produsert med støtte fra Samferdselsdepartementets tilskuddordning for pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser. Nye Veier ser for seg å forlenge kunnskapsprogrammet i 2023.

Les rapportene på Nye Veiers hjemmesider