Dette bør bli bransjestandard

Risa er en av landets største private anleggsentreprenører, og består av omtrent 500 ansatte. Èn av dem er Lars Rune Nygård. I fem år har han vært leder for utvikling og produksjonsteknologi og har totalt 20 års erfaring fra IT-bransjen, hvor han har jobbet med å anbefale de rette systemene for å optimalisere arbeidsprosesser. (ANNONSØRINNHOLD)

Et fremoverlent selskap i en bakoverlent bransje

Lars Rune omtaler anleggsbransjen som en bakoverlent bransje når det kommer til teknologi og innovasjon. Han poengterer at det ikke betyr at jobben ikke blir gjort skikkelig, men at man har blitt stående i tradisjonelle arbeidsprosesser for lenge og at dette hindrer full utnyttelse av teknologien. Anleggsbransjen vil få stadig strengere krav om å rapportere på miljø og bærekraftsmål.

– Selv om bransjen har en lang vei å gå, representerer Ditio et enormt steg i riktig retning, sier Lars Rune, som har jobbet med Ditio i snart fire år.

Annonse

– Jeg håper de blir bransjestandarden”, kommenterer han.

Risa fokuserer på seks av FNs bærekraftsmål. Med god hjelp fra Ditio har de fått rett kompetanse og investerer i teknologi som kan bringe dem nærmere bærekraftsmålene. Nygård fremhever funksjonene på rapportering og massehåndtering som spesielt nyttige på ferden mot en grønnere anleggsbransje. Kjører man miljøfarlige masser er det ekstra viktig å registrere hvor den plukkes opp og hvor den leveres.

– Det gjelder å kjøre optimalt og Ditio holder styr på hvordan du kjører og hva du kjører. Håndtering av disse massene er derfor viktig og funksjonen massehåndtering er i den sammenhengen midt i blinken, forteller Lars Rune.

– Det er helt unikt å få alt i samme program. Når vi skal dokumentere de forurensede massene, har vi mulighet til å bruke bilder og kommentarer, som er stedsposisjonert automatisk, sier Lars Rune.

“Selv om bransjen har en lang vei å gå, representerer Ditio et enormt steg i riktig retning” Lars Rune Nygård

For Risa er funksjonaliteten rundt massetransport verdt prisen av Ditio alene. Risa tar mange bilder som Ditio kobler opp mot posisjon, klokkeslett, arbeidsprosess og gjør det enklere å rapportere umiddelbart, både for sjåfører og personer på anlegget. Ditio gjør livet enkelt for lastebilsjåførene, som kjører på flere prosjekter samtidig, ved å fange turer og mengde masse.

– Dette var mye vanskeligere og lite nøyaktig uten Ditio. I tillegg bidrar dette til vårt fokus på bærekraft. Vi får oversikt over Co2 utslipp pr. tonn vi flytter, i tillegg til at vi registrerer type masse som flyttes, sier Lars Rune.

“Ekta vare”

Enten du er i en samtale med Lars Rune eller om du er innom nettsiden til Risa, blir du raskt kjent med “Ekta vare”. Det er et typisk begrep fra Jæren som handler om identitet og integritet og som brukes flittig av de ansatte i Risa. Alt Risa gjør skal gjøres skikkelig, og ved endt prosjekt skal alle involverte være stolte av arbeidet. Det skal være “Ekta vare”. Med dagens fokus på bærekraft er Ekta vare viktigere enn noen gang.

– På Jæren er vi stolte av akkurat dette. Vi kan ikke være best i alt, men levere ekte vare på det vi gjør, sier en stolt Lars Rune.

Les om “Ekta vare” her.

– Hovedargumentene for å velge Ditio, er at de virkelig kan anleggsbransjen. Ditio er smarte og forstår bransjen. Ditio satser på bransjen og spesialiserer seg på den, forteller Lars Rune og argumenterer for at dette er veien til lojale kunder.

“Vi ønsker å være best på timeverk, masseforflytning, bilder og dokumentasjon, og levere ekta vare.” Lars Rune Nygård

Ditio utvikles for og med kundene

Ditio er et system som fungerer i flere ledd. “Man er nødt til å ha et system som funker på tvers av maskiner og utstyr, og som er uavhengig av fabrikat, men understøtter bransjen.”, forteller Lars Rune. Han håper flere anleggsbedrifter forstår hvor bra det er for bransjen at et system som Ditio finnes på markedet.

Det er ikke bare funksjonaliteten til Ditio som gjør Lars Rune fornøyd. Han er full av lovord om de ansatte, og spesielt Thor Petter Korsmo og Jacob Christian Døskeland. Sistnevnte blir omtalt som “et unikum uten sidestykke, med en kunnskap som er en fryd å høre på”. Han legger ikke skjul på at han liker hvordan Ditio tenker, og er takknemlig hvordan han blir behandlet som kunde.

– Jeg opplever at jeg blir hørt, og jeg er ydmyk for at jeg kan være med å påvirke, forteller han. Han ønsker også å løfte frem kundeservicesystemet:

– De jobber raskt og er med på å styrke forholdet mellom de to selskapene.