Velg finansiering som gir fleksibilitet

De fleste bedrifter legger mye tid og ressurser i anskaffelse av utstyr, både til kjernevirksomheten og til støttefunksjoner. Finansieringen kan imidlertid bety like mye. Sørg for å velge finansiering med tilstrekkelig fleksibilitet og forutsigbarhet. (ANNONSØRINNHOLD)

Tormod B. Karlsen fra Ikano Bank mener leasing kan være spesielt gunstig i en tid der mange – og betydelige – usikkerhetsmomenter fortsetter å prege arbeidshverdagen. Sjekk derfor hva en leasingavtale kan utgjøre neste gang dere skal fornye maskinparken eller oppgradere produksjonsutstyr.

Prøv leasingkalkulatoren

Annonse

Hos Ikano Bank finnes et team av eksperter med flere tiårs erfaring med leasing av maskiner og utstyr til bedrifter innenfor blant annet skogbruk, landbruk, bygg og anlegg.

– Godt og moderne utstyr er avgjørende, men kan kreve mye av virksomhetens kapital dersom alt skal kjøpes. Dette kan legge betydelige begrensninger på innovasjon og produktutvikling, advarer strategisk kunderådgiver Tormod Karlsen. Han jobber til daglig med å finne løsninger tilpasset hver enkelt kundes behov og bransje.

Leasing gir handlingsrom

Leasing betyr av bedriften har full bruksrett til utstyret, mens det er banken som faktisk eier det. Med en leasingavtale får bedriften inntil 100 % finansiering. Dermed frigjøres verdifull kapital, som kan investeres i forretningsutvikling, produktutvikling eller annet som sikrer langsiktig verdiskapning for virksomheten.

– Kostnaden ved utstyrsanskaffelsene blir en fast og forutsigbar utgift i bedriftens regnskap i perioden utstyret benyttes, forklarer Tormod Karlsen.

– Forutsigbar budsjettering og forenklet regnskapsføring er bare noen av fordelene med leasing som finansiering. Selskapet kan jevnlig oppgradere utstyret, slik at man til enhver tid disponerer mest mulig effektiv og moderne teknologi. Dette er et kraftfullt konkurransefortrinn!

Foto: Ikano Bostad

Leasing av alt bedriften trenger

Ikano Bank inngår leasingavtaler med varighet på alt fra to til åtte år. Objektene i avtalen må være selvstendige enheter, av typen som regnskapsmessig avskrives. Levering, montering, service og tilbehør kan inngå som del av avtalen. Utstyret forsikres, enten ved kundens egen forsikring eller gjennom Ikano Banks allrisk-forsikring.

Leasing som finansiering fungerer godt både for private og offentlige foretak. Avtalen inngås etter at det er gjennomført kredittvurdering og identitetskontroll, samt egenerklæring om selskapets reelle rettighetshavere.

Hva skjer etter avtaleperioden?

– Når avtalen nærmer seg utløp finner vi sammen med kunden ut hva som er beste løsning videre. Ofte velges en oppgradering av utstyret, med ny leasingavtale. Kunden kan også anmode om å få kjøpe utstyret av oss, dersom det fremdeles dekker bedriftens behov på en god måte. Alternativt kan utstyret leveres tilbake til banken.

Beregn leasingbeløp

ikanobank.no kan benytte vår leasingkalkulator til å beregne månedlig leasingbeløp for ulike typer utstyr bedriften trenger. Beregningen kan deretter sendes direkte inn til Ikano Banks leasingteam, hvis du ønsker et uforpliktende tilbud på en leasingavtale.

Ikano Bank har over lengre tid spesialisert seg på leasing av maskiner og utstyr til bedriftsmarkedet, med fokus på å finne enkle og lønnsomme løsninger tilpasset bedrift og bransje. Med Ikano Bank får du en trygg, rettferdig og lojal partner på finansiering!

Prøv leasingkalkulatoren

Tormod B. Karlsen, Strategisk kunderådgiver på leasing, Ikano Bank