Spleiselag ga maskin til Kalnes vgs.

Gleden var stor blant elever og lærere da en Kubota 5-tonner og simulator ble overlevert Kalnes vgs. Gaven er et spleiselag mellom MEF avd. Østfold og Viken fylkeskommune, sammen med Hymax og Engcon.

– Vi setter utrolig stor pris på gaven vi har fått. Den er med på å bidra til å utdanne alle disse flotte ungdommene ut i en bransje som trenger stadig flere arbeidskarer og -damer, sa Hanne Lorentzen, rektor ved Kalnes vgs.

I verkstedhallen på skolen hadde elever, lærere, representanter fra lokalt næringsliv, MEF og fylkeskommunen møtt opp til overleveringen.

Annonse

Skolen, som ligger i Sarpsborg i Viken, har ca. 35 elever på Vg2 Anleggsteknikk.

Kake ved overlevering

KAKE: Kake hører med ved maskinoverlevering. Fra venstre: Hanne Lorentzen, rektor ved Kalnes vgs., Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, og Julie Brodtkorb, adm.dir. MEF. (Foto: Njål Hagen)

Felles forståelse

– Det er utrolig gledelig at det er kjøpt inn en maskin på fem tonn og en treningssimulator til anleggsmaskinførerutdanningen her ved Kalnes. Anskaffelsen har vært et spleiselag mellom MEF og Viken fylkeskommune. Det viser at vi har en felles forståelse av viktigheten av å bygge opp gode opplæringstilbud for både unge og voksne, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

– Jeg håper og tror at det vi markerer her i dag er starten og fortsettelsen på et godt samarbeid med næringslivet og MEF. Og at anleggsmaskinførerutdanningen vil bli enda mer attraktiv for elevene, med mulighet for å få utføre arbeid med moderne og tidsriktige maskiner, og en simulator. Håper dette kan gjentas flere steder, sa Jacobsen.

Simulator

DIGITAL: Simulatoren er også en del av spleiselaget. (Foto: Njål Hagen)

Avhengig av bransjen

I sin tale poengterte MEFs administrerende direktør, Julie Brodtkorb, at anleggsbransjen er Norges største fastlands-/distriktsnæring. Det er også den bransjen i Norge som tar inn flest lærlinger.

– Vi er en voksende næring. Alt det som samfunnet er avhengig av i fremtiden, er det dere som er her, som kommer til å sørge for. Dere kommer til å sørge for vann og avløp, dere kommer til å sørge for at det er veier å kjøre på, dere kommer til å sørge for jernbane, dere kommer til å sørge for beredskap på veiene, sa Brodtkorb.

Hun forklarte at veldig lite vil bli gjort i samfunnet hvis ikke unge folk ønsker å gå inn i anleggsbransjen.

– Derfor er det veldig viktig for oss når der kommer ut, at dere har fått mulighet til å bruke godt utstyr på skolen. Utstyret i vår sektor utvikler seg stadig, og av den grunn synes vi det er veldig fint å få muligheten til å være med på et spleiselag på ny maskin, sa hun.

Fagleder Kalnes vgs.

FORNØYD: Truls Sønsterud, fagleder bygg og anleggsteknikk, synes det er flott å få en moderne maskin som elevene kan bruke i opplæringen. (Foto: Njål Hagen)

Viktig bransje

Brodtkorb brukte et veldig realistisk eksempel for å forklare de fremmøtte hvor viktig anleggsbransjen er. Maskinen hadde nemlig ikke blitt levert skolen til overleveringen, på grunn av snøfall i løpet av natten.

– Han som skulle frakte maskinen hit, har mens vi andre har sovet, vært ute på vakt og brøytet veiene. Hadde ikke han gjort det, så hadde ikke vi andre kommet oss på jobb i morges. Det viser viktigheten av bransjen dere skal inn i, sa Brodtkorb.

Brodtkorb brukte også talen til å fortelle at anleggsbransjen er en bransje som skal vokse, og den trenger ungdom som er interessert i å gå inn i praktiske yrker.

– Vi har veldig mange som etter hvert har en bachelor eller master i et eller annet, men vi vet fra statistikk er at det vi virkelig trenger i fremtiden er dere. Det er dere som går inn i praktiske yrker og som tar fagutdanning. Så tusen takk for at dere har valgt så viktig, og vi i MEF gleder oss til å ha dere som medlemmer i fremtiden, avsluttet Julie Brodtkorb.

Servet og klargjort

Skolen har ca. 15 maskiner, men mange begynner å bli veldig gamle.

– Vi setter stor pris på å få noe som er mer anvendelig, forteller Truls Sønsterud, fagleder bygg og anleggsteknikk.

Han forklarer at skolen bruker uforholdsmessig mye tid på å reparere gamle maskiner.

– Det at vi får nye maskiner bidrar til å forberede elevene på det som møter dem når de kommer ut i jobb.

Den nye maskinen er en Kubota U 48-4 (ca. 5 tonn), 2019-modell, og er levert med Engcon tiltrotator, og grave- og pusseskuffe.

– Hymax har utført service og klargjort maskinen, og Engcon har gjort det samme med tiltrotatoren, så her får skolen en fin maskin, sier Karl-Erik Mathiesen, selger i Hymax, da vi prater med han i etterkant av overleveringen.

Han forteller at maskinen ble prøvekjørt av flere elever straks den ble levert på skolen.