Ramudden kjøper Veidrift AS

Ramudden AS med sitt hittil største oppkjøp i Norge. Vokser videre på veisikring.

I tillegg til oppkjøpet av Veidrift AS, har Ramudden-konsernet, som driver innen veisikring og trafikkregulerende arbeider, nylig kjøpt selskapene Roads ApS i Danmark og JES TA & Trafik i Sverige. Dette ifølge en pressemelding fra selskapet.

70 nye kolleger

Oppkjøpene innebærer at Ramudden får tre nye strategisk plasserte lokasjoner i og rundt storbyområdene Oslo, København og Stockholm. Oppkjøpene representerer rundt 180 millioner i omsetning og 70 nye kolleger.

Annonse

– Vi ser frem til at Veidrift blir en del av vår familie. Selskapet er svært komplementære til vår virksomhet og vil bli integrert i vår region på Østlandet. Oppkjøpet innebærer også at vårt tjenestetilbud utvides, forteller Roy Mevold, daglig leder i Ramudden i pressemeldingen.

– Veidrift kan vise til solid fartstid i Norge siden 1991, og er ledende innen midlertidig trafikkledelse og permanent skiltmontering. Vi opplever at selskapet deler de samme verdiene som oss med fokus på lokalt entreprenørskap, teamarbeid og kvalitet og innovasjon, sier han.

Vokser også i nabolandene

Parallelt med oppkjøpet av Veidrift AS, kjøper morselskapet i Sverige opp selskapene Roads ApS i Danmark og JES TA & Trafik i Sverige. Begge virksomheten tilfører Ramudden-konsernet viktig kompetanse og gode strategiske lokasjoner. Gjennom de tre oppkjøpene vokser antall ansatte i selskapet med 70 mennesker, 55 personer jobber hos Veidrift AS, mens Road ApS i Danmark og JES TA & Trafik har henholdsvis tolv og tre medarbeidere.

Ramudden AS kan vise til en betydelig vekst over de siste årene og styrer mot en topplinje i Norge på rundt 0,5 mrd. for 2023.

– Det er motiverende for oss å ha eiere som satser i markedet, og som griper mulighetene når de byr seg. Samtidig opplever vi at etterspørselen etter våre tjenester er økende, ikke minst pga. myndighetenes reguleringer som stiller stadig strengere krav til veisikring, avslutter Mevold.