Milliarder å spare med smartere forvaltning

Bygging av ny infrastruktur er svært kostbart, både for økonomien og klimaet. SINTEF mener derfor at det er lurt å ta bedre vare på det som allerede er bygget.

Det er fullt mulig å forlenge brukstiden til store betongkonstruksjoner, og dermed unngå å rive og bygge nytt. Det viser tidligere kartlegginger SINTEF har utført i samarbeid med dem som eier infrastrukturen, deriblant Statens vegvesen, Equinor og dameiere.

Øke brukstiden

Nå skal det forskes videre for finne de beste løsningene for å øke brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner.

Annonse

– Det kan bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner og det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene, sier seniorforsker Tor Arne Martius-Hammer i SINTEF.

Han skal lede FoU-prosjektet Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur.

Les mer om Grønn plattform. 

Herøysund bru blir testlaboratorium

Prosjektet vil ta for seg offshorekonstruksjoner, dammer og bruer, deriblant Herøysund bru i Nordland, som nå skal rives.

En tilstandsanalyse avdekket alvorlige skader på spennarmeringen, og det ble besluttet å bygge ny bru av sikkerhetshensyn.

– Tidligere og bedre tilstandsanalyse kunne bidratt til at man valgte å rehabilitere i stedet for å rive og bygge ny bru. Det ville trolig spart fylkeskommunen for minst 100 MNOK, og miljøet for flere tusen tonn CO2-utslipp, sier Martius-Hammer.

Les mer: Får 69 millioner til miljøvennlig veibygging

Miljøvennlig

Nå skal nye metoder for tilstandsanalyse og rehabilitering testes før brua rives. Forskerne skal:

 • Overvåke konstruksjonen med eksisterende og nye sensorer.
 • Inspisere det etter-oppspente systemet til brua, forstå korrosjonsmekanismen og gjennomgå beste praksis for reparasjon.
 • Utføre strukturell vurdering og evaluering av ulike skadescenarier.
 • Dra nytte av statistiske sannsynlighetsbaserte modeller for å vurdere påliteligheten til resultatene.

Målet skal være å etablere en miljøvennlig forvaltningsstrategi som skal kunne benyttes på andre betongkonstruksjoner, og som inkluderer miljøprestasjon på lik linje med økonomi. Visjonen skal være at konstruksjonene skal få sin digitale tvilling som verktøy for effektiv forvaltning, drift og vedlikehold.

Bra for klimaet og bra for økonomien

Det er ifølge SINTEF et enormt etterslep på vedlikehold av bruer, og skader på spennarmering er den mest uoversiktlige og potensielt mest farlige skaden. Skader på spennarmering kan føre til at konstruksjoner må rives om man ikke iverksetter tiltak tidlig nok.

SINTEF opplyser at per i dag er estimert levetid for betongkonstruksjoner 50-100 år. Kostnadsestimater skal vise at større bruer kan rehabiliteres, og levetiden økes med 30 år. Dette skal koste 5-10 prosent av det det koster å bygge en ny bru, og samme regnestykke skal gjelde for klimagassutslipp.

Statens vegvesen stiller flere bruer til disposisjon i prosjektet, både til testing av nye rehabiliteringsmetoder og inspeksjonsteknikker, samt som caser i utvikling av beslutningsmodellen.

– Det har stor verdi å utvikle rehabiliteringsmetoder som øker bruenes levetid samtidig som man reduserer kostnader og klima- og miljøavtrykk. En bedre beslutningsmodell vil også sikre riktig prioritering av vedlikehold på veinettet, sier avdelingsdirektør Trond Michael Andersen i Statens vegvesen.

Forskerne forventer at en forvaltning som er bedre for klimaet, også gir bedre økonomi.

– Per i dag vet vi ikke nøyaktig hvilke tiltak som vil være de mest lønnsomme, men vi vet at det er mye å spare, sier Tor Arne Martius-Hammer.

Fakta om FoU-prosjektet Grønn forvaltning av infrastruktur

 • Skal utvikle en ny forvaltningsstrategi for eksisterende betongkonstruksjoner, som inkluderer miljøprestasjon på lik linje med økonomi. Da skal det utvikles:
  • Digital plattform for håndtering og lagring av data
  • Automatiserte og digitaliserte løsninger for tilstandsanalyse av konstruksjonene
  • Modell for å bestemme miljøprestasjonen for ulike løsninger og strategier
  • Modell for levetidsberegning av skadde og rehabiliterte konstruksjoner
 • Prosjektet har totalt 20 partnere, som representerer hele verdikjeden.
 • Totalbudsjettet er på 63 millioner kroner, med 34 millioner fra Grønn plattform.
 • Prosjektet varer i tre år.