Markerte 200 000 timer uten skader

150 ansatte i arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen og Statens vegvesen har jobbet 200 000 timer uten skade på rv. 4 Roa-Gran-prosjektet.

Onsdag 1. februar spanderte veivesenet kake og kaffe på de ansatte.

De siste årene har det vært rundt fem arbeidsulykker med langvarig fravær pr. 1000 ansatte i bygge- og anleggsnæringen. Dette er fravær over tre dager.

Annonse

Fall-ulykker

Ulykkene som går igjen er «fall» og «støt/treff av gjenstand». I 2021 ble det meldt inn 633 arbeidsulykker etter fall, og 590 ulykker med støt/treff av gjenstand i bygge- og anleggsbransjen, ifølge Statens vegvesen.

-Veivesenet har som arbeidsgiver og byggherre en Nullvisjon også når det gjelder arbeidsulykker, sier byggeleder Tor Iver Steig i Statens vegvesen, rv. 4 Roa-Gran, i en pressemelding.

Han skryter av de ansatte i rv. 4 prosjektet.

– Veidirektøren har gitt klar beskjed om at helse, miljø og sikkerhet skal prioriteres i all vår virksomhet, fra planlegging starter, til oppgaven er utført. Hensynet til fremdrift og økonomi skal aldri skal gå på bekostning av HMS. Vi er godt på vei til å klare det her på Hadeland, sier Steig.

Nytt delprosjekt til påske

Arbeidet med den 4,2 kilometer lange motorveistrekningen på Hadeland har hatt god framdrift siden anleggsstarten i september 2021. Planen er åpning før jul i år.

Det mest synlige arbeidet skjer nå med Holmen bru, hvor to store heisekraner ruver i landskapet på grensa mellom Gran og Lunner. Det er stor aktivitet fra Roa i sør til Grensa mot Gran i nord.

Veivesenet åpnet strekningen fra Sandvoll til Amundrud før jul.

Planen er å lyse ut det siste delprosjektet forbi Lygna, på strekningen Roa-Lygna, til påske.