Lyser ut kontrakt for riksveiene i Øst-Finnmark

Statens vegvesen inviterer til konkurranse om å holde riksveiene i Øst-Finnmark trygge og framkommelige fram til 2028. Samtidig skjerpes kravene til miljøvennlig drift.

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av 478 kilometer riksvei, hvor 19 kilometer er gang- og sykkelveier. Kontrakten gjelder også vinterdrift av 8 kilometer fylkesvei. Det skriver Veivesenet i en pressemelding.

Veiene omfattes av kontrakten er E6 fra Karasjok til Kirkenes og E75 fra Varangerbotn til Vardø. I tillegg inngår E75 til Samelandsbrua ved Utsjok, riksvei 92 fra Neiden til finskegrensa og E105 fra Hesseng til russegrensa. Veiene går gjennom kommunene Kàràsjohka-Karasjok, Deatnu-Tana, Unjàrga-Nesseby, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.

Annonse

– Kontrakten byr på noen utfordrende og værutsatte strekninger, og lange strekninger med innlandsklima. I tillegg har vi bydrift i Vadsø, Vardø og Kirkenes. Vi trenger en solid entreprenør som får ansvar for vinter- og sommerdrift, og som skal ta seg av løpende vedlikehold, sier seksjonssjef Torvald Henrik Tretteskog i Statens vegvesen.

Miljøkrav til entreprenør

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Statens vegvesen har også inngått avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune om vinterdrift av korte strekninger med fylkesveier langs E75 mellom Vadsø og Vardø, samt i Kirkenes sentrum. Dette er et tiltak for å få ned de totale utslippene.

Den nye driftskontrakten gjelder i fem år, fra 1. september 2023 og ut august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Kontrakten er nå lyst ut i databasen for offentlige innkjøp, Doffin. Fristen for å levere tilbud er 30. mars 2023.