Ikke for pyser

Den unge, ambisiøse bedriften Stetind Entreprenør, med hovedkontor i Brønnøysund, vokser raskt. Men fjellsikring er ikke en jobb for alle.

– Altså, man jo ikke henge i tau. Og før man får lov til det, må man ha vært med å jobbe og sikre i lift først. Likevel er det ingen tvil om at mange av dem som søker seg hit, ønsker litt spenning og har lyst til å henge i tau. Det sier daglig leder i Stetind Entreprenør, Bård Kristian Flore.

– For å lov til å jobbe i tau, må man også gjennomføre et kurs, og det kurset er faktisk litt tøft. Det er ikke uvanlig at man ikke består, fordi man for eksempel «fryser» i enkelte situasjoner, eller gjør sikkerhetsmessige feil. Husk at de som jobber i tau gjerne holder på 30-40 meter over bakken. På enkelte jobber flys de inn med helikopter og starter på 400 meter og jobber seg nedover. Da skal man være trygg på det man driver med, sier Flore. Han presiserer imidlertid at de som ikke består kurset gjerne kan fortsette å jobbe i lift.

Annonse

Effektiv oppstart

Stetind Entreprenør AS ble etablert i april 2021 som et datterselskap av Presis Infra AS, etter at de overtok avdelingene for fjellsikring og drift og vedlikehold av fergekai fra Implenia Norge AS.

– Implenia drev med både fjellsikring, fergekaier og tunnelrehabilitering i Norge. Så bestemte det sveitsiske konsernet at det skulle satses mer på store prosjekter her i landet, og droppe nisjeområdene. Dermed valgte de å selge det ut, forteller Bård Kristian Flore, som selv var ansvarlig for region nord i Implenia da dette skjedde.

Fjellsikring utføres også fra lift. Dette er fra arbeid med rens og sikring hos Brønnøy Kalk, som Stetind har et samarbeid med når det gjelder lærlinger. (Foto: Stetind Entreprenør).

– Vi etablerte dermed et helt nytt selskap som skulle drive med dette, med hovedkontor her i Brønnøysund. Det gikk veldig raskt; vi hadde 14 dager på å finne navn og få alt det praktiske på plass. Alle 22 ansatte som var involvert i fergekai og fjellsikring i dagen i Implenia ble med over til det nye selskapet, mens de som drev med tunnelrehabilitering ble igjen, da det fremdeles skulle være en del av satsingen i Implenia. Det var en god løsning, for vi var en gjeng som har kjent hverandre i mange år. Vi var i full drift fra dag én, og siden har vi vokst til dagens 31 ansatte, forteller han.

«På enkelte jobber flys de inn med helikopter og starter på 400 meter og jobber seg nedover. Da skal man være trygg på det man driver med.»

Økende behov for fjellsikring

Daglig leder Flore legger ikke skjul på at han har store ambisjoner for selskapet, og han har stor tro på at markedet for fjellsikring vil vokse.

– Dette er et spesielt fagområde, som det er veldig givende å jobbe med. Det er mange spennende og utfordrende prosjekter, og det føles også riktig å videreføre den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom mange år, sier han.

– Jeg tror det er et stort potensial i dette markedet. Det er bred politisk enighet om å bruke mer midler på rassikring, og bevilgningene økes jevnt og trutt, ettersom det blir mer vær, mer ras og mer fokus på dette. Mange av veiene i Norge er dessuten bygd på rasmasser, og det blir stadig mer trafikk. Så behovet er økende for denne typen arbeid, fortsetter han.

– Målsettingen vår, hvis vi ser et par år fram i tid, er å vokse fra 30 ansatte til rundt 50. Mesteparten av veksten vil da være innenfor fjellsikring. I 2021 kom 75 prosent av omsetningen vår fra fergekai, mens 25 prosent var fra fjellsikring. I 2022 ble dette omtrent snudd på hodet, med rundt 75 prosent fjellsikring og 25 prosent fergekai, sier han.

Daglig leder i Stetind Entreprenør, Bård Kristian Flore, ser et stort potensial i fjellsikringsbransjen, og har ambisjoner om vekst. (Foto: Runar F. Daler)

Landsdekkende

Til tross for ambisjoner om vekst, ønsker ikke Bård Kristian Flore at selskapet skal bli for stort.

– Det er viktig for oss å være et lite og effektivt firma som snur seg raskt. Hvis man blir for store, blir det gjerne komplisert og tungrodd. Vi skal ha en mobil, lettbeint og fleksibel organisasjon. Selv om vi er en del av et større konsern, opererer vi som et selvstendig «AS», med korte beslutningslinjer, slår han fast.

– Vi har lyktes godt med å serve de kundene vi tok over da vi var i Implenia, samtidig som vi har knyttet til oss nye kunder. I sommer fikk vi kontrakt som én av to aktører som skal serve Statkraft med fjellsikringsarbeid over hele landet de tre neste årene. Vi er inne i en spennende tid, med diskusjon rundt energi og energibehov, og jeg har tro på at det vil bli investert mye i kraftanleggene i Norge i tiden som kommer, sier han.

Fjellsikringsfaget passer godt for dem med lidenskap for fjell, toppturer, og naturopplevelser, ifølge Stetind-sjefen. (Foto: Stetind Entreprenør).

Sikkerhet viktigst

I fjor ble det innført en ny ordning ved at man kan ta fordypning i fjellsikring innenfor fjell- og bergverksfaget, noe Flore er svært positiv til.

– Det betyr at man kan ta fagprøve mer eller mindre på ren fjellsikring, noe som er kjempebra. Vi har for øvrig et samarbeid med Brønnøy Kalk om å ta inn lærlinger. De er da utplassert hos oss seks måneder i løpet av det toårige løpet, for å få erfaring med fjellsikring. Lærlingene får dermed anleggsdrift, boring og sprengning i dagbruddet til Brønnøy Kalk og fjellsikring hos oss. På den måten får de god bredde i sin læreperiode. Når de er ferdige med lærlingeløpet vil de også kunne ha flere jobbmuligheter. Vi kommer i hvert fall til å ha behov for en del folk fremover, sier han.

– Det er viktig å vise fram denne bransjen og hvilke karrieremuligheter som finnes, med spennende prosjekter og gode betingelser. Fjellsikringsfaget passer godt for dem med lidenskap for fjell, toppturer, og naturopplevelser. Samtidig er det viktig å presisere at siden mye av det vi jobber med handler om risiko, store høyder og rasutsatte steder, så har vi enormt fokus på sikkerhet. Sikkerheten for våre medarbeidere og våre omgivelser er det aller viktigste.

Ikke for alle. (Foto: Stetind Entreprenør).