Hindret skredkatastrofe ved Bodø

Statens vegvesen berømmer Mesta for innsatsen som kan ha hindret en katastrofe da en av Nord-Norges mest trafikkerte veier ble truffet av sørpeskred.

Tidlig om morgenen 25. januar i år ble riksvei 80 mellom Bodø og Fauske rammet av sørpeskred, og veien måtte holde stengt i to dager.

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen kunne situasjonen blitt langt mer dramatisk enn den ble. For det gikk nemlig flere og mye større skred i området den samme morgenen.

Annonse

Statens vegvesen har nå besluttet at strekningen skal skredsikres før neste vintersesong.

Berømmer entreprenøren

– Vi ønsker å gi honnør til vår entreprenør Mesta som viste handlekraft og profesjonalitet under denne hendelsen. Uten deres innsats kunne skredet fått fatale konsekvenser, sier avdelingsdirektør Tore Lysberg i Statens vegvesen, i pressemeldigen.

Da veien stengte ble rundt 20 kjøretøy stående i kø på riksveien. Entreprenøren sørget for å dirigere dem raskt ut av området, og bare ett kvarter etterpå gikk storskredet som var flere meter høyt, 50 meter bredt og rev opp og kastet 60 meter rekkverk over jernbanelinja og på havet.

Forstår ikke risikoen

Mesta har jobben med å drifte riksveiene i Salten på vegne av Statens vegvesen.

Veivakt Arne Oddvar Nilsen i Mesta var førstemann til stedet, og han er overrasket over at ikke alle trafikantene respekter at veier må stenge på grunn av skred eller skredfare. Han opplevde at noen kjørte gjennom skredet, mens andre var lite villige til å snu og komme seg ut av det skredfarlige området.

– Mange er oppmerksomme på faren for snøskred og steinskred, men færre er oppmerksomme på hvilke krefter som kan utøses av sørpe og is, sier avdelingsdirektør Tore Lysberg.

Hverdagshelter

Heldigvis er det sjelden situasjonen på riksveiene i Nordland er så dramatiske som disse døgnene på riksvei 80, men Statens vegvesen er avhengige av mange hverdagshelter som jobber for at veiene skal være trygge og framkommelige.

Når det er varslet mye nedbør og snøsmelting, gjøres det mange forebyggende tiltak som å stikke ut brøytekanter, renske bort is og åpne sluk. Også spyling med oppvarmet vann og bruk av damp er metoder som tas i bruk. Og når været er vått og krevende trengs gjerne flere maskiner og mannskaper enn de som har ansvaret for veien til vanlig.

Ros til Helgeland

I tillegg til Salten hadde Helgeland spesielt krevende forhold i slutten av januar. Her er det Svevia som drifter riksveiene, og som demonstrerte at de taklet utfordringene.

– Vi erfarer at entreprenørene våre gjør en stor innsats når behovet er der. Få er klar over hvor krevende det er å drifte veier i Nord-Norge om vinteren, og brøytesjåfører og andre får mye ufortjent kjeft. Derfor er det ekstra hyggelig å gi ros etter krevende hendelser der entreprenørene virkelig har stått på, sier Tore Lysberg.

Ny skredfare

Det er meldt om stor snøskredfare i store deler av Nord-Norge, og onsdag formiddag den 8. februar er det sendt ut oransje farevarsel for Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

Statens vegvesen oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme når de kjører skredfarlige strekninger. Ved akutt skredfare, kan veier bli stengt på kort varsel.