Her er veiene Veivesenet planlegger i 2023

Statens vegvesen fortsetter planleggingen av 44 veiprosjekter i 2023.

Regjeringen har det siste året varslet mindre penger til veiinvesteringer de neste årene enn i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP). Det gjør at det også er behov for mindre planlegging av nye veiprosjekter.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, uttaler i en pressemelding at det er naturlig å skyve på arbeidet med kommunedelplaner og reguleringsplaner for en del veiprosjekter siden utbyggingstempoet nå tas noe ned.

Annonse

Prioriterer strammere

– Planlegging av nye veier er ferskvare. Det er derfor riktig å prioritere planleggingen av veiprosjekter som vi mener bør komme først i prioriteringen, sier Davik i pressemeldingen.

Planleggingsprogrammet til Statens vegvesen ble presentert i etterkant av at NTP for perioden 2022-2033 var lagt fram.

– Dette skal være et dynamisk dokument som oppdateres i tråd med endrede forutsetninger, og det ser vi behov for nå, sier han.

Statens vegvesen har brukt tiden etter at statsbudsjettet for 2023 ble vedtatt til å gå gjennom samtlige planprosjekter hvor det jobbes med kommunedelplaner og reguleringsplaner. Veivesenet vil nå i større grad bruke egne ansatte i stedet for innleide konsulenter i planleggingsarbeidet. Når det skal planlegges færre veiprosjekter, blir det mindre behov for å leie inn eksterne konsulenter.

– En konsulenttime koster fort det dobbelte av timesatsen til en ansatt i Veivesenet. Da får vi mer veiplanlegging for pengene når vi gjør jobben selv. I tillegg bygger vi opp viktig kompetanse internt sier Davik.

Han legger vekt på at ingen veiprosjekter er lagt bort for godt.

– Mindre penger til planlegging betyr at vi vil bruke noe lengre tid på å planlegge ferdig, sier utbyggingsdirektøren.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik mener det er naturlig at Veivesenet tar ned planleggings-aktiviteten noe i 2023. (Foto: Statens vegvesen)

Ny NTP-runde

Samtidig fortsetter Veivesenet arbeidet med det faglige grunnlaget for ny NTP for perioden 2025-2036. Regjeringen vil legge fram en ny NTP våren 2024.

Denne vil gi de overordnede rammene og prioriteringene for sektoren framover, og med det sette rammene for Statens vegvesens planleggingsaktivitet.

Dette er veiprosjektene som Statens vegvesen jobber videre med i Innlandet, Telemark, Vestfold, Viken og Oslo i 2023:

Rv. 22 Glommakryssing Reguleringsplan
E18 Ramstadsletta – Nesbru Reguleringsplan
E134 Dagslett – E18 Reguleringsplan
Rv. 19 Moss Kommunedelplan
Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein Kommunedelplan
Rv. 7 Utbedringsstrekning Lindelien – Kittelsvik Reguleringsplan
Rv. 52 Utbedringsstrekning, Eikredammen – Ulsåk Reguleringsplan
Rv. 52 Utbedringsstrekning, Holde bru –Tuv Reguleringsplan
Rv. 3  Østerdalen, Fjell – Opphus Nord Reguleringsplan

 

Dette er veiprosjektene som Statens vegvesen jobber videre med i Trøndelag, Møre og Romsdal i 2023:

E39 Volda – Furene Reguleringsplan
E39 Bjerkeset – Astad Reguleringsplan
E39 Sulafjorden Annet/ferjefri E39
E39 Vartdalsfjorden Annet/ferjefri E39
E39 Halsafjorden Annet/ferjefri E39
E39 Ålesund – Ørskogfjellet (Møreaksen/Eksportvegen) Kommunedelplan
Rv. 15 Strynefjellet Forprosjekt
E6 Brekkvasselv nord – Fossheim (Grong n.grense) Reguleringsplan
E6 Fossheim – Namsskogan sør (Grong n.grense) Reguleringsplan
Rv. 706 Sivert Dahlens vei – Dorthealyst Reguleringsplan
MP E6 Rotvoll – Malvik grense, hovedsykkelveg Reguleringsplan
MP E6 Tonstad – Selsbakk , hovedsykkelveg Reguleringsplan
Rv. 706 Lilleby skole – Nordtvedts gate Reguleringsplan
E6 Selsbakk-Sluppen, hovedsykkelveg Reguleringsplan

 

Dette er veiprosjektene som Statens vegvesen jobber videre med i Nord-Norge 2023:

E10 Nappstraumen – Å Reguleringsplan
E6 Mørsvikbotn – Mørsvikvatnet Reguleringsplan
Rv. 862 Tiltakspakke Langnes – Tenk Tromsø Reguleringsplan
E8 Storskreda-Kantornes (Lavangsdalen) Reguleringsplan
Rv. 80 Bertnes – Hunstad øst Reguleringsplan
E10 Fiskebøl – Nappstraumen Annet/statlig plan
E6 Høybukta- Hesseng Reguleringsplan

 

Dette er veiprosjektene som Statens vegvesen jobber videre med i Rogaland og Vestland i 2023:

E39 Smiene – Harestad Reguleringsplan
Rv. 426 Eigerøy bru (Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien) Reguleringsplan
E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast) Reguleringsplan
E39 Vågsbotn – Klauvaneset (del av Ringvei øst) Reguleringsplan
E39 Klakegg – Byrkjelo Reguleringsplan
E39 Storehaugen – Førde Reguleringsplan
E39 Fjordkryssing Bjørnafjorden Annet/ferjefri E39
E39 Fløyfjelltunnelen sør – oppgradering Reguleringsplan
E39 Fløyfjelltunnelen nord Reguleringsplan
E39 Byrkjelo – Sandane Reguleringsplan
E39 Bokn – Hope Kommunedelplan
E39 Fjøsanger – Kristianborg Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4 Reguleringsplan
E39 Nesttun – Fjøsanger – Sykkelstamveg Bergen delstrekning 3 Vossabanen Reguleringsplan
E39 Fabrikkgaten – Solheimsgaten – Arm av delstrekning 5, sykkelstamveg Bergen Reguleringsplan