383 millioner til vedlikehold av fylkesveier

– Fylkesveiene er viktige for folk og næringsliv i hele landet. Vi må ta bedre vare på de vi har. Nå følger vi opp Nasjonal transportplan, og fordeler 383,6 millioner kroner til nettopp dette formålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Fordelingen av midlene skjer gjennom en tilskuddsordning. Det gis rundt 100 millioner kroner mer til denne ordningen for 2023 enn det ble gjort i 2022, ifølge samferdselsministeren.

Fylkeskommunene velger prosjektene

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt opp til en økt satsing på fylkesveier. Ett av tiltakene er en tilskuddsordning øremerket vedlikehold, fornying og utbedring av fylkesveier. I 2022 ble ca. 290 millioner kroner fordelt mellom fylkene. I år fordeles altså 383,6 millioner kroner til formålet.

Annonse

– Fylkesveiene er viktige for denne regjeringen. Derfor oppretteholder vi denne støtten til fylkeskommunene, som har ansvaret for fylkesveiene og må betale for utbygging og vedlikehold, sier samferdselsministeren.

Det er Statens vegvesen som har ansvar for ordningen, både når det gjelder fordelingen av midlene og oppfølging av prosjektene. Det er fylkeskommunene som velger hvilke prosjekter de bruker midlene på, innenfor rammene som er satt for ordningen i Nasjonal transportplan.

Utbedring av fylkesveier for tømmertransport

I tillegg videreføres tilskuddsordningen for utbedring på fylkesveier for tømmertransport. Tilskuddsordningen er rettet mot flaskehalser for tømmervogntog på fylkesveinettet. Det er bevilget 21 millioner kroner til dette i 2023. Midlene skal bidra til å forsterke fylkesveisbruer som ikke tåler 60 tonn totalvekt.