28 arbeidstakere døde på jobb i 2022

I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Flest arbeidsskadedødsfall skjedde i bygg- og anleggsbransjen.

25 av de 28 omkomne i 2022 var norske statsborgere og samtlige var menn. Antallet arbeidsskadedødsfall er lavere enn i 2021 hvor 31 arbeidstakere døde på jobb, men på samme nivå som vi har sett de siste fem årene. Dette ifølge en pressemelding fra Arbeidstilsynet.

– Selv om vi ser en nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra 2021 til 2022 er antall arbeidsskadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv fortsatt for høyt. Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Annonse

Gjennomsnittet for de foregående fem årene (2017–2021) er, som i fjor, 28 arbeidsskadedødsfall hvert år. For tiårsperioden 2012–2021 er gjennomsnittet 33 arbeidsskadedødsfall hvert år.

Tre næringer peker seg ut

Det er tre næringer som peker seg ut når man ser på arbeidsskadedødsfallene i 2022. 21 av 27 arbeidsskadedødsfall skjedde i disse tre næringene, som er:

  • bygge- og anleggsvirksomhet (8 arbeidsskadedødsfall)
  • transport og lagring (7 arbeidsskadedødsfall)
  • jordbruk (6 arbeidsskadedødsfall)

I industrinæringen opplevde man i 2022 en stor nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra foregående år. Mens det i 2021 var seks arbeidsskadedødsfall i næringen, døde én person på jobb innen industri i 2022. Det er ingen åpenbar entydig årsak til denne nedgangen. Antallet i 2021 og 2022 ligger over og under gjennomsnittet for den siste tiårsperioden, som er fire arbeidsskadedødsfall i industrinæringen per år.

Verst i bygg- og anlegg

Bygge- og anleggsvirksomhet er næringen med flest arbeidsskadedødsfall. I 2022 omkom åtte ansatte på jobb i denne næringen, som er på samme nivå som årene før, med ni omkomne i 2021 og åtte i 2020.

Seks ulykker skjedde på bygge- og anleggsplass, én på offentlig vei og én på et verksted. Det er stor variasjon i type arbeid som ble utført da ulykken skjedde. Tre ulykker skjedde ved transportoppdrag, hvorav to skjedde ved lasting/lossing og én skjedde da kjøretøy ble påkjørt av tog. Tre ulykker skjedde ved arbeid med oppføring av bygning, én ved anleggsarbeid og én ved reparasjon av anleggsmaskin.

Eldre arbeidstakere mest utsatt

Det er fortsatt de eldste i arbeidsstokken som er mest utsatt for å omkomme på jobb. 12 av 28, altså 43 prosent, av de som omkom på jobb i 2022 var over 55 år. Til sammenligning utgjør arbeidstakere over 55 år i vel 20 prosent av alle sysselsatte i Norge. Dette viser at gruppen er overrepresentert når det gjelder arbeidsskadedødsfall.

Mer statistikk om arbeidsskadedødsfall

For mer statistikk om arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet, se statistikksidene på arbeidstilynet.no. Her finner du statistikk over arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet de siste fem årene.