Trosser rekordstore snømengder – jobber videre på rv. 52-prosjekt

Rekordstore snømengder til tross: Anlegg Øst AS har fortsatt veiarbeidene på rv. 52 i Hemsedal mellom Trøim og Vestland grense i januar.

Fra uke sju er det redusert drift fram til etter påske i april, før arbeidene blir gjenopptatt. Det samme gjelder for kolonneplassen ved Bjøberg og arbeidene med fresegata på høyfjellet. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidene med fresegata ble nylig satt på vinterpause. Den utvidete plassen for kolonneoppstilling ved Bjøberg er tatt i bruk, mens kompletterende arbeider utføres til våren/sommeren.

Annonse

På gang-/sykkelveien mellom Trøim og Holde er det full drift til og med uke uke 6, og redusert drift etter uke 6. Da blir det bare ett lag (en graver + grunnarbeidere) som vil drive med trekkerør og lysmastfundamenter, samt overvannsarbeider.

Lysregulering blir fjernet i uke 6. Arbeider med broene vil trolig starte i mars (avhengig av godkjenning fra Vegdirektoratet).

Ferdig til høsten

– Framdriften har vært god på alle tre delstrekninger, så vi holder god styring på planlagt ferdigstillelse til høsten i år, sier byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Kåre Ifarnes.

Den snaue to kilometer lange gang- og sykkelveien mellom Trøim og Holde bro skal ferdigstilles for åpning før skolestart etter sommerferien i august. De to andre delprosjektene gjøres ferdig i god tid innen vinteren melder seg på ny høsten 2023.

Det har vært rekordmye snø i januar i år. Har Anlegg Øst likevel kunnet arbeide videre på gang- og sykkelveien  etter planen?

– Ja da, det har pågått en del sprengning og oppfylling samt arbeid med stikkrenner. Arbeidene har gjort at trafikken har passert på ett felt grunnet lysregulering mandag til torsdag. Dette vil pågå i to uker til, men fra torsdag kveld 9. februar og til midt i april er det redusert drift og fri trafikk i to felt, forteller byggelederen i Statens vegvesen.