Områdesikring viktigere enn noen gang

En mer utrygg verden har skapt økt fokus på sikringstiltak i det offentlige rom. Men i Norge henger vi etter, ifølge Steinar Håvarstein i Hörmann. (ANNONSØRINNHOLD)

– Vi trenger klarere offentlige retningslinjer og krav for sikring av områder rundt bygninger og offentlige områder der mange folk ferdes. Det handler om å skille mennesker og kjøretøy med tiltak som virker, sier Håvarstein.

Hörmann er i Norge kanskje mest kjent som landsdekkende leverandør av porter. Men de siste årene er bedriften også blitt en av landets ledende leverandører av sertifiserte anlegg for områdesikring; mobile og stasjonære pullerter, bommer og skyvegrinder.

Annonse

Oppmerksomhet

Tirsdag 17. januar var Hörmann på plass på Arctic Entrepreneur 2023-messen på Gardermoen. Sammen med 117 andre utstillere presenterte bedriften seg for maskinentreprenører fra hele landet. Målet var å skape økt oppmerksomhet blant entreprenørene om temaet områdesikring.

– Vi ønsker å komme inn så tidlig som mulig i planprosessen når store bygg skal realiseres og urbane arealer skal oppgraderes. Sikkerhetsløsninger bør være sertifiserte produkter, ikke blomsterkasser og liknende provisoriske løsninger man ofte ser at blir tatt i bruk, sier Håvarstein.

Hörmann på plass på årets store samling for maskinentreprenører; Arctic Entrepreneur 2023. Fra høyre: Stein Håvarstein, prosjektleder/selger områdesikring, Sven Tore Havik, selger proffmarkedet og Bård Fossum, teknisk support.

Mer synlige

Under Arctic Entrepreneur 2023 fikk Hörmann presentert seg selv og sine sikringsprodukter for et stort antall entreprenører. Inga Reker, markedskoordinator i Hörmann, sier det er mange som ikke assosierer selskapet med produkter innen områdesikring.

– Vi har en jobb å gjøre på dette feltet. De fleste vet at vi selger porter til privat- og bedriftsmarkedet. Men mange har ikke fått med seg at Hörmann gjennom oppkjøp av Pilomat og egen innsats har opparbeidet seg som en av de største aktørene på områdesikring. Deltakelse på messer er ett av flere grep vi gjør for å øke synligheten vår, sier Reker.

Hörmann har også ambisjoner om å øke kunnskapsnivået blant entreprenører, beslutningstakere og publikum om behovet for bedre områdesikring, og hvilke muligheter som finnes.

–  Til syvende og sist handler det om vern av liv og helse. Publikum har krav på å bli beskyttet med tiltak som er utprøvd og sertifisert, og som gir reell beskyttelse, sier Reker.

Hörmann ønsker å øke markedets kunnskap om at bedriften er en av landets ledende leverandører av områdesikring. Messedeltakelse, som her på Arctic Entrepreneur 2023 er ett av flere tiltak.