Kruse Smith Anlegg rendyrkes som konstruksjonsselskap

Nordisk Sprøytebetong blir en del av Kruse Smith Anlegg, mens Hæhre Entreprenør overtar tunnelavdelingen til Kruse Smith Anlegg.

Kruse Smith Anlegg har frem til nå hatt to spesifikke virksomhetsområder gjennom egen avdeling for Konstruksjon og egen avdeling for Tunnel. Selskapet er en del av entreprenørkonsernet HI Entreprenører, som i tillegg består av Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Zenith Survey.

For ytterligere å optimalisere virksomhetsområdene i konsernet skal Kruse Smith Anlegg videre rendyrkes som et konstruksjonsselskap, og som et ledd i dette vil Nordisk Sprøytebetong, som har vært et datterselskap av Isachsen Anlegg, nå gå inn i Kruse Smith Anlegg.

Annonse

Tunnelavdelingen til Kruse Smith Anlegg går over og blir en del av tunnelavdelingen til Hæhre Entreprenør. Dette ifølge en pressemelding fra Kruse Smith Anlegg.

Les også: Backe Entreprenør kjøper Kruse Smith Entreprenør

Ny daglig leder i Kruse Smith Anlegg

Finn Erik Espegren har frem til nå vært leder for konstruksjonsavdelingen i Kruse Smith Anlegg. Fra 1. januar 2023 går han inn som ny daglig leder i selskapet.

Administrerende direktør i HI Entreprenører og styreleder i Kruse Smith Anlegg, Anders Høiback, er veldig godt fornøyd med at Espegren takket ja til jobben.

– Finn Erik har ledet konstruksjonsavdelingen i seks år og kjenner både selskapet, folka og bransjen godt. Han er faglig meget kompetent, og har i tillegg de egenskapene som skal til for å lede selskapet inn i en ny fase. Nå som Kruse Smith Anlegg skal drives videre som en rendyrket konstruksjonsvirksomhet var Finn Erik vårt klare førstevalg til å lede selskapet videre, uttaler Høiback i pressemeldingen.

Finn Erik Espegren gleder seg og er klar for å ta fatt på ansvaret og oppgavene.

– Først vil jeg takke for tilliten. Dette er helt klart en spennende jobb, og jeg vil trekke frem den kompetansen og erfaringen som vi har i alle ledd i organisasjonen vår. Vi har meget sterke team blant fagarbeiderne våre, og jeg ser frem til å samarbeide tett med ledergruppen og øvrige funksjonærer og fagledere. Og ikke minst så gleder jeg meg til å bli kjent med våre nye kollegaer i Nordisk Sprøytebetong som blir en del av teamet fremover. Dette vil bidra til å styrke oss på nye områder, sier Espegren.

– Positive synergier

Daglig leder i Nordisk Sprøytebetong, Øystein Bondal, ser også frem til å bli en del av Kruse Smith Anlegg.

– Dette blir helt klart spennende, og i selskapet vårt har jeg hele gjengen bak meg når jeg sier at vi ser veldig positivt på fremtiden som en avdeling i Kruse Smith Anlegg. Vi blir en del av et sterkt fagmiljø innenfor betongkonstruksjon, og vi ser flere positive synergier som vi sammen kan hente ut gjennom denne sammenslåingen. Samtidig beholder vi tilhørigheten gjennom at kontoret og lokasjonen i Mjøndalen vil opprettholdes og virke som et avdelingskontor, sier Bondal.

Prosessen videre

De formelle prosessene rundt sammenslåingen av Kruse Smith Anlegg og Nordisk Sprøytebetong er planlagt sluttført i løpet av 2. kvartal 2023. Selskapet vil fortsatt ha hovedkontor i Kristiansand. I denne prosessen vil selskapet få et nytt navn.

Når det gjelder flyttingen av tunnelavdelingen til Kruse Smith Anlegg over til Hæhre Entreprenør gjøres dette med virkning fra 1. januar 2023.