Container-konger i 50 år

Avfallscontainere var helt ukjent på Sunnmøre da ålesundbedriften Sunn-Trans AS gikk til innkjøp av 15 containere og en lastebil i 1972. Det var et smart trekk. I dag har de 1100 containere, 15 lastebiler og 33 ansatte, og er den desidert største aktøren i området.

Det var stor stas da Sunn-Trans (Sunnmøre Transport) feiret 50-årsjubileum i høst. Politieskortert kolonnekjøring gjennom Ålesund sentrum, med grunnleggerens tre veteransnutebiler i spissen, viser hvilken posisjon bedriften har i byen. Så går da også historien enda mye lengre tilbake enn 50 år – og inneholder både konge, keiser og nasjonaldikter!

Keiser-sjåfør

Som navnet Sunn-Trans tilsier, var det transport det hele begynte med. Selv om familiebedriften er 50 år gammel, har familien drevet med transport helt siden 1860. Østen O. Heen, som var oldefar til bedriftens grunnlegger, Odd-Østen Hurlen, og tippoldefar til nåværende daglig leder Thor Østen Hurlen og driftssjef Roger Hurlen, startet med hestetransport som ung mann for drøyt 160 år siden. Han utførte blant annet transporten til Ålesunds første vannverk som ble åpnet i 1864. Sønnen hans, Jørgen Østensen, som begynte som kjøregutt hos sin far, drev rutetrafikk med hest og vogn, og fikk bl.a. æren av å kjøre både Kong Håkon, Keiser Wilhelm II av Tyskland og Bjørnstjerne Bjørnson da de var på besøk i Ålesund tidlig på 1900-tallet.

Annonse

Sunn-Trans har siden slutten av 80-tallet holdt til på en 40-mål stor tomt på Flatholmen i Ålesund. Der har de både kontorer, verksted og et eget gjenvinningsanlegg. Her er alle bilene stilt opp. (Foto: Tor Erik Kvalsvik/Sunn-Trans)

Gründer

Siden den tid har transport vært fast familiegeskjeft, og da Odd-Østen Hurlen grunnla det som i dag heter Sunn-Trans i 1972, var det nok nettopp transport han så for seg. Etter hvert har imidlertid avfallshåndtering og containere overtatt stadig mer.

– Mens han studerte i Oslo, jobba han som bussjåfør på fritida. Og da han flytta tilbake til Ålesund i februar 1972, begynte han som agent for Nortrail. Han oppdaget imidlertid ganske raskt at containere, slike han hadde sett i Oslo, ikke fantes i det hele tatt i Møre og Romsdal. Han gikk dermed til innkjøp av en Scania L56 snutebil og 15 containere. Fram til da var vanlig praksis at en lastebil sto og venta til man fylte den opp, før den kjørte derfra igjen. Nå leide han i stedet ut containere, som kunne plasseres ut og fylles opp når man ville. Det var knapt tenkt på her i området på den tiden, forteller driftssjef Roger Hurlen, sønnen til Odd-Østen.

Vi møter ham ved bedriftens hovedkontor på en 40-mål stor tomt på Flatholmen i Ålesund, hvor de har holdt til siden slutten av 80-tallet. Der har de både kontorer, verksted og et eget gjenvinningsanlegg.

I forbindelse med 50-årsjubileet var det en politieskortert kolonnekjøring gjennom Ålesund sentrum, med grunnleggerens tre veteransnutebiler i spissen. (Foto: Tor Erik Kvalsvik/Sunn-Trans)

Leide ut til Ålesunds største

– Odd-Østen kontaktet det som da var den største entreprenøren i Ålesund, Brødrene Aakvik – som senere ble en del av Selmer-Furuholmen, som igjen ble til Skanska – og sa at han hadde containere til utleie. «Det var bra du kom», svarte de, for de hadde nemlig vært inne på tanken å kjøpe containere selv. I stedet ble det til at de leide av ham, og de var en god kunde i mange år, fortsetter Hurlen.

– Deretter vokste firmaet raskt, og det ble innkjøp av en rekke større og mindre containere, truckkasser og senere også krokkasser, samt mange ulike biler til å frakte dem. Til å begynne med var det mest jobb for bedrifter, hvorav mye dreide seg om å kjøre slakteavfall i Ålesund-området, men etter hvert ble det også en del private oppdrag, forteller han.

Det ble også arrangert en «by-lørdag» i Ålesund sentrum i forbindelse med 50-årsjubileet. Der stilte Sunn-Trans opp med biler, maskiner og ei krokkasse med sand i, som barna kunne leke i. (Foto: Tor Erik Kvalsvik/Sunn-Trans)

Gjenvinningens barndom

Sunn-Trans har i dag en omsetning på rundt 70 millioner kroner. Foruten containerutleie, håndterer bedriften så å si alt innen avfall. Og mye har skjedd i avfalls- og gjenvinningsbransjen siden de startet opp.

– Det meste av avfallet som ble henta den gangen, ble dumpa på deponier. Etter hvert begynte imidlertid faren min å tenke at det var en del ressurser her. Han begynte derfor å plukke ut planker og skrapjern fra avfallet. Han solgte plankene som ved, selv om de kunne inneholde både spikere og malingrester. Det var vel ingen stor suksess, men han fikk jo solgt en del. Flis var det derimot større etterspørsel etter, så etter hvert ble treverket kverna opp og brukt til forbrenning for kraftverk, sier Hurlen.

«Vi har skalta og valta med naturen i flere hundre år. Nå blir det til og funnet mikroplast i brystmelk!»

– Han sorterte også ut jernskrap, som han solgte til stålverket i Mo i Rana, hvor det ble smelta om og gjort til nytt stål. Det fantes jo enkelte skraphandlere fra før av, men ingen som brukte containere, slik han begynte med den gangen. Så dette var på en måte litt starten på industriell gjenvinning her i området, forteller driftssjefen. I dag er det han og broren, daglig leder Thor Østen, som styrer skuta, men grunnlegger Odd-Østen, som nå er 87 år gammel, er fremdeles engasjert i driften av selskapet.

– Det er på tide at det tas større grep med tanke på miljøet. Avfall må sorteres og håndteres langt bedre enn tidligere, og da ønsker vi å være der og tilby det til våre kunder, sier driftssjef Roger Hurlen. (Foto: Runar F. Daler)

Mikroplast i brystmelk

På begynnelsen av 90-tallet fikk Sunn-Trans et eget gjenvinningsanlegg. Det var det første gjenvinningsanlegget mellom Bergen og Trondheim.

– Da jeg var liten kan jeg huske at stort sett alt søppel som kunne brennes, ble brent. Jeg husker vi løfta opp noen lemmer og helte søppelet nedi, mens flammene sto opp. Og asken ble dumpet på sjøen. Det var slik det var den gangen, og ingen stilte spørsmål ved det, sier driftssjef Hurlen.

– I dag blir alt som kommer inn hit sortert og sendt ut igjen. Eksempelvis går alt restavfall til Ragn-Sells på Hamar, treverk går til Linköping i Sverige, hvor det brukes til fjernvarme, mens alt jernskrap leveres videre til et selskap i nærheten for videreforedling. Heldigvis blir det stadig mer riktig avfallshåndtering, fortsetter han.

– Selv om vi etter hvert har fått flere konkurrenter her i Ålesund, så øker vi omsetningen hvert år. Det kommer jo stadig flere krav fra myndighetene om sortering og gjenvinning, og bedrifter ønsker å ha en grønn profil. Så dette er utvilsomt en bransje i vekst. Men så er det også på tide at det tas større grep med tanke på miljøet. Vi har skalta og valta med naturen i flere hundre år. Nå blir det til og funnet mikroplast i brystmelk! Her i landet har vi både kunnskap, infrastruktur og ressurser til å gjøre noe med dette. Avfall må sorteres og håndteres langt bedre enn tidligere, og da ønsker vi å være der og tilby det til våre kunder, avslutter han.

Sunn-Trans håndterer så å si alt innen avfall, blant annet bildekk. (Foto: Runar F. Daler)