Skanska skal bruke «grønt» stål

Skanska blir første selskap til å ta i bruk Celsas innovative armeringsstål som produseres ved hjelp av vannkraft og grønn hydrogen.

Skanska og Celsa Nordic har inngått en intensjonsavtale for å redusere klimaavtrykket til armeringsstål i bygg- og anleggsprosjektene deres. Gjennom innovative produksjonsmetoder og økt sirkulær håndtering av overskuddsmateriale, er målet klimanøytralt armeringsstål. Avtalen gjelder for Skanskas virksomhet i både Norge og Sverige.

Lavt klimaavtrykk

– Skanska skal være et klimanøytralt selskap i 2045. Dette målet klarer vi ikke å nå alene. Vi er helt avhengig av å inngå strategiske partnerskap med våre leverandører for å finne klimasmarte og innovative løsninger som kutter utslippene våre. Vi må bruke materialer med et så lavt klimaavtrykk som mulig og bli en del av en sirkulær verdikjede. Dette samarbeidet med Celsa blir en viktig del av reisen vår inn i lavutslippssamfunnet, sier direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge, Randi Lekanger, i en pressemelding.

Annonse

Klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av materialer skal stå for 64 prosent av Skanska Norges CO2-fotavtrykk. 14 prosent av utslippene fra materialer stammer fra stål. Potensialet for å kutte utslipp gjennom klimasmart produksjon av armeringsstål skal derfor være stort.

Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge. (Foto: Skanska)

Avgjørende for å lykkes

– Skal vi nå klimamålene våre, må vi inngå strategiske partnerskap med fremoverlente leverandører som deler vårt engasjement for klima. Gode avtaler og tett samarbeid om å utvikle innovative produkter og løsninger, hjelper oss med å nå målene og realisere ambisjonene våre. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Celsa og sammen bidra til å redusere CO2-fotavtrykket til armeringsstålet vi bruker i prosjektene våre betraktelig, sier Morten Brevig Hansen, kategorisjef i Skanska Norges innkjøpsavdeling.

– Vi er svært glade for å inngå denne intensjonsavtalen med en av våre største kunder Skanska som deler våre visjoner om å bygge en netto positiv bygge- og anleggssektor for fremtidige generasjoner. Denne avtalen er et godt eksempel på sirkulært samarbeid i praksis. Armeringsstål produsert med vannkraft, hydrogen og lidenskap er veien til en bærekraftig industri, sier Susanne Nævermo-Sand, head of Sustainability and Strategy i Celsa Nordic.

Avtalen innebærer at Skanska blir den første kunden til Celsa Nordic som får ta i bruk produktet «Green Hydro»-stål. Den endelige avtalen skal signeres i løpet av sommeren 2024, med et mål om at de første leveransene av armeringsstålet skjer i første kvartal 2025.

Skanska og Celsa Nordic kommer videre til å samarbeide om å øke gjenvinningen av stål, finne transportalternativer med lavere CO2-utslipp og bruke overskuddsmateriale fra stålproduksjonen i Skanskas prosjekter, ifølge meldingen.