Endelig anleggslinje i Troms

Ungdom i Troms som ønsker å utdanne seg innen anleggsteknikk har måttet dra enten til Fauske eller Kirkenes, noe som har resultert i få lærlinger i fylket. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har de senere årene lagt ned mye innsats for å få på plass en fagutdanning i Troms. Nå ser det ut som de har lykkes.

Troms har ifølge Jorunn Nyheim, MEFs distriktssjef i Troms, Norges dårligste tilbud av utdanning knyttet til anleggsteknikk. Tilbudene finnes i Fauske og 1250 kilometer lengre nord, i Kirkenes.

I Troms er det ikke en eneste videregående skole som tilbyr anleggsteknikk.

Annonse

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) har over tid jobbet aktivt med å rekruttere skoleelever via yrkesmesser, samt skolebesøk. Det har vist seg å være svært vanskelig å rekruttere ungdom til anleggsbransjen. Mange har veldig lyst, men velger det bort grunnet lang avstand til skolested.

– Det er ganske utrolig at den største distriktsnæringen i Norge ikke har blitt avsett med én eneste skoleplass i Troms, sier Nyheim.

Hun forteller at det først og fremst er en ignorant holdning til de ungdommene som vil ta denne utdanningen. Dernest hevder hun at det er å gå inn i framtiden med bind for øynene.

– Nord-Norge, med all vår topografi, klimatiske endringer og til dels krevende infrastruktur, trenger flere og flere maskinførere med topp kompetanse, sier hun.

Større etterspørsel enn tilbud

I Troms finnes det mange maskinentreprenør-bedrifter som vil trenge nye fagarbeidere de neste årene. Gjennom et godt samarbeid mellom næringen, fylket og MEF har man vært gode på å formidle læringer til disse bedriftene.

Jorunn Nyheim, distriktssjef MEF i Troms, er glad for at anleggsteknikk Vg2 nå er tatt inn i planene til fylkeskommunen, og lanseres som en nyvinning på Bardufoss videregående skole. (Foto: MEF)

– Men etterspørselen er langt større enn tilbudet. Eneste måte å tette gapet på, er å utdanne flere ungdommer i Troms, sier Nyheim.

Fra fylkeskommunen har man tidligere fått signaler om at Troms ikke ønsker å ta opp konkurransen med landslinjene i Kirkenes og Fauske. Saken er, ifølge Nyheim, at det ikke er noen konkurranse.

Et eget tilbud i Troms vil ikke gå på bekostning av tilbudene i Nordland og Finnmark, men sikre at Troms har tilstrekkelig med framtidige fagarbeidere på dette området. Dette vil komme hele landsdelen til gode.

Politikerne har våknet

– Endelig ser det ut som vi lykkes med å få fagutdanning til Troms. MEF har jobbet målrettet for å få et tilbud til ungdommen i Troms.  Etter to års jobb har fylkespolitikerne våknet, sier Jorunn Nyheim.

Hun forteller at anleggsteknikk Vg2 nå er tatt inn i planene til fylkeskommunen, og lanseres som en nyvinning på Bardufoss videregående skole.

Bardufoss videregående skole har utarbeidet et konkret kostnadseffektivt løsningsforslag ved å leie maskiner fra bransjen/leverandører. Årsaken til dette skal være at den den vesentlige kostnaden ved anleggsteknikk vil være anskaffelsen av maskiner med tilhørende vedlikehold og sertifiseringer. Det er ikke nødvendig å gjøre store investeringer for å opprette en linje i Anleggsteknikk Vg2. Skolen mener at leie vil være en god og fremtidsrettet løsning.

Bardufoss videregående skole skal ha hentet denne modellen fra Åfjord videregående skole i Trøndelag fylke.

I løpet av skoleåret vil opplæringen med innleide maskiner på skolen være seks uker. I tillegg vil elevene være i åtte uker i lokale bedrifter mens de resterende 24 ukene tilbringes i ordinær skole.

Bardufoss vgs, v/pedagogisk leder Jan Kristian Vestjord, poengterer at en slik modell ikke vil være vesentlig dyrere enn andre yrkesfaglige linjer.