Velg forutsigbarhet i en usikker tid

Prisene på strøm, olje og en rekke andre innsatsfaktorer har nådd nye høyder, og energikrevende bransjer opplever ekstra stor usikkerhet. Er det vanskelig å forsvare tunge investeringer i nytt utstyr? Da kan leasing være løsningen! (ANNONSØRINNHOLD)

Tormod B. Karlsen fra Ikano Bank forklarer hvordan du kan finansiere viktige oppgraderinger og samtidig bevare fleksibilitet og forutsigbarhet i den daglige driften.

Stor usikkerhet preger verdensøkonomien og setter sitt tydelige preg på rammebetingelsene for anleggsbransjen. Hvordan navigere i usikkerheten, uten å stagnere eller og falle av? Investering i nytt, kapitalkrevende utstyr er fortsatt mulig, uten å strupe kontantstrømmen.

Annonse

Trygge rammer

Tormod Karlsen er strategisk rådgiver på leasing hos Ikano Bank:

– For mange av våre kunder innen bygg og anlegg er det gull verdt å kunne lease utstyr når tidene er såpass usikre som nå. Med leasing som finansiering skånes egenkapitalen og gjeldsgraden, slik at bedriften beholder en buffer for å håndtere økte løpende utgifter til strøm, drivstoff og råvarer. Leasing muliggjør dermed oppgradering av maskinpark og essensielt utstyr, til tross for at investeringsviljen kanskje ikke er helt der den normalt ville vært.

Verdifull forutsigbarhet

– Med leasing betaler du et fast beløp over perioden utstyret benyttes. Dette utgiftsføres i sin helhet og forenkler både budsjettering og regnskapsføring betraktelig. Våre kunder opplever dette som ekstra verdifullt, når så mye annet er både krevende og uforutsigbart, forklarer Karlsen.

Passer alle typer foretak

Alle slags selskapsformer kan benytte leasing, og de fleste typer driftsutstyr med en viss levetid kan leases. – Det mange ikke vet er at også brukt utstyr kan leases, så lenge det fortsatt har en annenhåndsverdi, påpeker Karlsen.

Objektet som skal leases må være en selvstendig enhet; det må være av en karakter som ville vært regnskapsmessig avskrevet dersom man hadde finansiert det med egenkapital og / eller lån. Tilleggsutstyr og tjenester, som for eksempel frakt, montering eller serviceavtale, kan inngå som en del av leasingavtalen.

Skreddersydde løsninger

Etter leasingavtalens varighet står bedriften fritt til å velge den løsningen som passer best der og da:

Å kjøpe ut leasingobjektet, å fortsette leasingen litt lenger eller å starte ny leasingavtale på nytt utstyr.

Ikano Bank har flere tiårs erfaring med leasing av utstyr til bedriftsmarkedet. Et team med erfarne spesialister jobber målrettet med å finne den beste løsningen for nettopp din bedrift og bransje. Slik skapes solide og lønnsomme relasjoner. Ønsker du en trygg og rettferdig partner på leasing av utstyr? Ta kontakt for en hyggelig leasingprat!

Tormod B. Karlsen,
strategisk rådgiver,
tlf: 920 28 367
e-post: tbk@ikano.no