Sju lærlinger i sving på Hemsedalsfjellet

Det er stor anleggsaktivitet på rv. 52 i Hemsedal i høst. I disse veiarbeidene deltar hele sju lærlinger fra Anlegg Øst Entreprenør.

Statens vegvesen og Anlegg Øst er i gang med omfattende arbeider på tre steder langs rv. 52 i Hemsedal kommune. 4,5 kilometer fresegate på høyfjellet mot Vestland grense, utvidelse av kolonneplassen på Bjøberg og snaue to kilometer gang-/sykkelvei i Trøim mot Holde bru og avkjøringen til alpinanleggene.

– I kombinasjon med erfarne sjåfører gir dette en unik mulighet til opplæring i anleggsfaget for de ivrige lærlingene på veianlegget, sier opplæringskoordinator i Anlegg Øst Entreprenør, Stein Kristian Nordsveen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Annonse

Seks av lærlingene er maskinførere, og ei jente er stikningsingeniør under opplæring. I tillegg er det en utplassert skoleelev i den unge anleggsgjengen. Hans mål er også å bli lærling i anleggsmaskinførerfaget.

Opplæring i egne rekker

Akkurat nå håndterer lærlingene ulike typer gravemaskiner for å bygge fresegate fra fylkesgrensen mot Vestlandet og østover mot Bjøberg. Det er en kamp mot klokka og Kong Vinter som snart er i anmarsj 1100 meter over havet.

– Vi har som mål å ta inn minst åtte lærlinger hvert år på våre prosjekter, forteller Nordsveen.

På sikt er det planer om å øke dette ytterligere. Anlegg Øst Entreprenør legger stor vekt på å utøve opplæring i egne rekker. De ser som alle andre i bransjen, at det er vanskelig å få tak i erfarne og selvstendige maskinførere, og grunnarbeidere. Entreprenøren med base på Lillehammer har i dag jobber over det meste av Sør-Norge pluss ett oppdrag nord for Polarsirkelen.

Bjørn Oddvar Mastad trives som lærling i gravemaskin på høyfjellet. (Foto: Kjell Wold)

Jakter talenter

– Vi jakter først og fremst på gode, selvstendige maskinførere og grunnarbeidere. De vokser ikke på trær, så derfor er det desto mer viktig å fange opp talentene allerede fra ung alder, sier Nordsveen.

Derfor satsingen på lærlinger innen maskinførerfaget,  grunnarbeiderfaget, vei- og anleggsfaget og fjell- og bergverksfaget.

– Dette er en spennende og viktig jobb, sier opplæringskoordinatoren, som trives veldig godt sammen med lærlingene.

Stein Kristian Nordsveen har tidligere erfaring fra anleggsdrift, transportbransjen, vei og veivedlikehold, han har også jobbet som læringsveileder i den videregående skolen. Driftsleder Jone Baukhol i Anlegg Øst Entreprenør mener disse oppdragene passer veldig godt til å ta inn lærlinger, sidene jobbene ikke er for teknisk kompliserte. Her får maskinførerlærlingene skikkelig prøvd seg og skolert seg under kyndig veiledning.

Gjerne flere jenter

Eneste jente blant lærlingene er Tiril Sølie Halvorsen, som trives i jobben som stikningsingeniør.

– Hun er veldig viktig, med den jobben hun gjør. Hun sørger for at alle vet hvor de skal gjøre hva, og sørger for at alle har sine koordinater og oppdaterte styringssystemer.  Det er også bra at hun er jente, for de trenger vi definitivt flere av i denne bransjen, forteller Nordsveen.

Lærlingene får tett oppfølging av driftsleder, arbeidsformann og opplæringskoordinator, samtidig som de får muligheten til å utvikle seg og bli selvstendige, ved å få egne arbeidsoppgaver. Lærlingene deltar aktivt med oppfølging og utvikling av kvalitet og HMS, og de har fokus på en sikker og trygg arbeidsplass hvor alle trives.

Kolonneplassen ved Bjøberg utvides og forlenges til det dobbelte. (Foto: Kjell Wold)

Iver og stå-på-vilje

– Det er gledelig å se med hvilken iver lærlingene kaster seg ut i gravejobbene, sier byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Kåre Ifarnes.

Han mener satsingen på lærlinger på et slikt veganlegg er en vinn-vinn situasjon både for byggherren og entreprenøren. Ifarnes berømmer lærlingene og entreprenøren for stå-på-viljen og engasjementet de legger for dagen i et ganske røft klima på denne viktige høyfjellsovergangen mellom Østlandet og Vestlandet.