Satt ut én million brøytestikker langs norske veier

21 000 kilometer vei fra Porsanger i nord-øst til Åseral i sør har fått satt opp brøytestikker slik at det er mulig å brøyte veien når snøen kommer. En brøytestikke for hver 40. meter betyr at Mesta har satt ned over en million brøytestikker på norske veier.

Nå settes de siste av over en million brøytestikker ut på norske veier.

– Nå kan vinteren bare komme, sier konsernsjef for drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge, i en pressemelding.

Annonse

Kristin Folge, konsernsjef for drift og vedlikehold i Mesta.

Sikkerhet og framkommelighet

– Brøytestikkene gir sikkerhet for våre folk som er ute på veiene, slik at de får jobbet effektiv med å fjerne snøen. Det gjør at vi kan lage framkommelige veier og brøyte sikkert også når snøen kommer i store mengder, sier Kristin Folge.

Mesta arbeider på oppdrag fra fylkeskommunene og Statens vegvesen i driftskontrakter som går over flere år. Kontraktene handler ofte om helårsdrift av veiene.

Systematisk arbeid

Brøytestikkene settes ned etter nøye beregnet oppskrift. På rette strekninger skal det være 50 meter mellom hver stikke. Er det svingete vei, er det 30 meter mellom hver. I tillegg skal det være doble stikk før og etter rekkverk, og på spesielt værutsatte strekninger må stikkene settes på en bestemt måte.

– Stikkene gir viktig informasjon til brøytemannskapene, påpeker Folge.

Vis hensyn!

Kristin Folge oppfordrer alle bilister på veiene til å ta hensyn til mannskapet på veiene.

– Vi skal lage trygge veier for folk og vi skal skape en trygg arbeidsplass for våre ansatte, sier Folge. Hun ber derfor alle bilister om å være tålmodige når de ser Mesta-bilene og Mesta-folk i arbeid på veiene.

– Kjør saktere, kjør pent og passér oss med god avstand, sier hun.