Implenia Norge bestiller brenselcellemoduler for drift av el-maskiner

Implenia Norge har bestilt to FCM400 hydrogenbrenselcellemoduler fra TECO 2030. Den første ordren er verdt 20 millioner kroner.

– Implenia anerkjenner og støtter den norske regjeringens plan om å gjøre transportsektorens byggeplasser fossilfrie. Vi tror hydrogenbrenselceller vil spille en stor rolle for å nå denne ambisjonen, sier Audun Aaland, administrerende direktør i Implenia Norge AS, i en pressemelding.

Ifølge TECO 2030 ASA inkluderer bestillingen to TECO 2030 FCM400 brenselcellemoduler, med en total effekt på 800 kW med alt kraft- og automasjonsutstyr. Dette skal installeres i en 20 fots ISO-container som vil produsere nullutslippsenergi til bygge- og anleggsplasser.

Annonse

Implenia har en opsjon på å inkludere ytterligere to brenselcellemoduler (FCM400) i HydroPilot-containeren, som kan øke effektkapasiteten til 1600 kW. Ved utøvelse av opsjonen er den samlede kontraktsverdien 30 millioner.

Brenselcellene skal etter planen leveres i løpet av 3. kvartal 2023.

Sterkt signal

Dagens ordre bygger på det tidligere annonserte samarbeidet mellom TECO 2030 og Implenia, og påfølgende kunngjøringstilskudd fra ENOVA for å utvikle og pilotere hydrogendrevne løsninger for å eliminere utslipp på byggeplasser.

– Dieselgeneratorer er i dag hovedkraftkilden på byggeplasser og en betydelig kilde til klimagassutslipp. Det faktum at en internasjonal infrastrukturentreprenør som Implenia går videre med hydrogenbrenselceller som energikilde for sine anlegg, sender et sterkt signal om at dette nå er et anvendelig utslippsfritt alternativ for tunge bruksområder, sier Tore Enger, administrerende direktør i TECO 2030 ASA.