Gullfeiselen 2022 til norske vannkraftverk, ved NTE

På den 60. utgaven av Fjellsprengningsdagen, som gikk av stabelen 24. november i Oslo, ble norske vannkraftverk, ved Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), tildelt den gjeve Gullfeiselen.

Det var styreleder i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, Olaf Rømcke, som delte ut prisen.

– Det har ikke vært lett å velge, for det er veldig mange gode kandidater, sa han, før han leste opp styrets beslutning for tildelingen av årets gullfeisel:

Annonse

60 millioner kubikk fjell

– Styret i NFF har gjennom flere møter diskutert hvordan vi kan oppmuntre til mer vannkraftbygging, og ikke minst oppgradering av de mange eksisterende vannkraftanleggene vi har.  Vi tør ikke tenke på hvordan den energikrisen vi er inne i hadde vært hvis vi ikke hadde gjennomført den vannkraftutbyggingen vi har gjort her i landet, innledet han.

– Siden 1971 har vi totalt tatt ut 60 millioner kubikkmeter fjell for å sikre Norge ren energi. Dette har bidratt til kompetansebygging som vi også har tatt med oss videre til annen type tunnelbygging. Dette mener vi er en av årsakene til at Norge har fått det gode ryktet vi har knyttet til effektiv tunnelbygging og riktig bruk av berget.

Et forbilde

– Styret i NFF har besluttet å gi gullfeiselen 2022 til norsk vannkraftverk. For å motta denne prisen, på vegne av en hel bransje, ønsker vi å trekke fram én aktør, som vi mener må være et forbilde for mange i denne sammenhengen, fortsatte Rømcke.

– Denne aktøren var den første byggherren som fikk gjennomført Ceequal-sertifisert anleggsprosjekt i Norge. De er snart ferdig med oppgraderingen av Nedre Fiskumfoss Kraftverk. Dagens kraftverk skal fases ut og erstattes med et nytt kraftverk som gir en økt produksjon på 118 GWh. Dette er et anlegg som henter ut kraft fra Namsen, samtidig som laksenes ve og vel blir ivaretatt i et av Norges nasjonale laksevassdrag. At de samtidig er en av samarbeidspartnere i Norge første Power House-boliger, er et ekstra pluss for oss.
Året gullfeisel går til norsk vannkraftverk ved Nord-Trøndelag E-verk (NTE).

Det var Pål André Dahl som fikk æren av å ta imot prisen på vegne av NTE.

For ordens skyld: en feisel er (ifølge wikipedia) en mellomting mellom en stor hammer og en liten slegge til bruk ved håndboring i fjell og stein.

Alle vinnere av Gullfeiselen:

 • 1994 Anders M.Heltzen
 • 1994 Jan Anton Rygh
 • 1995 Trollprosjektet
 • 1996 Andersens Mekaniske Verksted
 • 1997 «Den norske Tunnelarbeider»
 • 1998 Professor Odd Johannessen, NTNU
 • 1999 Statens Vegvesen
 • 2000 DYNO Nobel ASA, Norge.
 • 2001 Morten G. Johnsen
 • 2001 Ludvig A. Baumann
 • 2001 Per T. Smith
 • 2002 Ørsta Stål AS
 • 2003 Professor Einar Broch, NTNU
 • 2003 Professor Arne Myrvang, NTNU
 • 2004 Dr.ing. Olav Torgeir Blindheim
 • 2005 Arve Fauske, DYNO Nobel ASA
 • 2006 Robert Hermansen, SNSK
 • 2007 Tom Richard Olsen, Mesta
 • 2007 Fridtjof Andreassen, Dr.ing. Aas-Jakobsen AS
 • 2008 Tom Melby, NORMET OY.
 • 2008 Hans Petter Torsteinsen, tidligere Høyer Ellefsen AS
 • 2009 Bever Control AS ved Thorvald Wetlesen
 • 2010 Bente Ulvestad
 • 2010 Tom Myran
 • 2011 Nick Barton, Nick Barton & Associates
 • 2012 Statens vegvesen
 • 2013 Arild Neby, Statens vegvesen
 • 2014 Kristen Olav Dahl
 • 2015 Vidar Tveiten
 • 2016 Eystein Grimstad
 • 2017 Heidi Berg
 • 2018 Albert Kristian Hæhre
 • 2019 Filip Erik Bo Dahl
 • 2021 Frode M. Andersen
 • 2021 Svein Bernt Skarsbø
 • 2022 Norske vannkraftverk, ved Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)