Fossilfrie anleggsplasser med lokal leverandør av drivstoff

DRIV energi har lang erfaring med levering av drivstoff til anleggsbransjen. I det grønne skiftet sørger DRIV for å levere fornybart drivstoff til markedet. Med en leverandør på fornybar diesel, kan man som anleggsentreprenør redusere miljøavtrykket. (ANNONSØRINNHOLD)

HVO – en ny generasjon fornybart drivstoff

HVO er forkortelse for; Hydrogenerert Vegetabilsk Olje. HVO er fossilfri, fornybar diesel. Ved bruk av HVO, kan CO2-utslippet fra driften reduseres med inntil 90%. Produktet kan benyttes i de fleste dieselmotorer, etter godkjenning fra kjøretøyprodusenten.

HVO 100, også kalt syntetisk biodiesel, kjøres ut blant annet til anleggsvirksomhet. Avansert HVO er produsert av avfall, og har derfor en ekstra miljøgevinst. Dieselerstatningen kan også benyttes som biofyring i næringsvirksomhet og private boliger.

Annonse

Fornybar diesel på pumpe

Flere av DRIV sine transportkunder har konvertert biler til å kjøre på HVO. Derfor tilbys nå fornybar diesel fra pumpe ved flere DRIV-stasjoner på Østlandet. Finn stasjoner her: https://drivenergi.no/bedrift/finn-naermeste-stasjon/

Nullutslipp mulig på anlegg i 2025?

Mange aktører innen anleggsvirksomhet møter økte krav om bruk av alternative kilder for nullutslipp av CO2 og NOX. For de fleste mindre og mellomstore aktører er full elektrifisering av anleggsparken fortsatt en utfordring. Konverteringskostnaden er høy og for en liten eller mellomstor entreprenør vil det foreløpig være gjennomførbart med noe innleie av elektrisk, noe bruk av fornybart drivstoff, kombinert med bruk av fossilt drivstoff.

Anleggsplasser uten tilgang på strøm vil trenge en tilført kilde for lading, her foregår det mye forskning, utvikling og testing av ladecontainere som skal kunne være effektive nok for full ladeeffekt og minimalt med ladetid på maskinene. I overgangstiden sørger DRIV for å bistå markedet med utslippsredusert drivstoff i distriktene. 

Med det grønne skiftet blir fornybart drivstoff tatt oftere i bruk, både i egne tankbiler, og blant DRIV sine kunder.

Med fokus på bærekraft

DRIV har valgt to bærekraftsmål for fremtiden; Å bidra til bærekraftige bygder/distrikter, forankret i FNs bærekraftmål nummer 11 – og å sørge for ansvarlig forbruk og produksjon gjennom god miljøledelse, forankret i FNs bærekraftsmål nummer 12.

DRIV er ISO-sertifisert på både kvalitet og miljø. Når man velger DRIV, er man som kunde trygg på å velge en leverandør med gode verdier og åpen dialog. Les mer om hva det betyr å velge en kvalitetsbedrift (https://drivenergi.no/kvalitetsbedrift/)

Hvordan komme i kontakt?

Kundesenteret tlf 32759080/epost: post@drivenergi.no
Webside: www.drivenergi.no
Facebook: @drivenergi