Bransjen inviteres til markedsdag om E39 Stord-Os (Hordfast)

Statens vegvesen inviterer entreprenører, leverandører, verftsindustrien og rådgivere til markedsdag i forbindelse med Hordfast – ett av Norgeshistoriens mest omfangs- og innholdsrike veiprosjekter. Markedsdagen finner sted i Bergen 12. januar 2023. Påmeldingsfrist 9. desember.

– Planlegging og forberedelse av E39 Stord-Os (Hordfast) pågår for fullt. Vi ønsker å ha en tett dialog med bransjen slik at de er tidlig involvert og godt orientert om hvordan vi planlegger prosjektets kontrakter i byggefasen, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde i en pressemelding.

– Vi er i gang med kontrakts- og anskaffelsesstrategien for prosjektet innen vei, tunnel, konstruksjoner, broer, automasjon (SRO) og elektro, og vi håper så mange som mulig har anledning til å være med oss denne dagen. Vår intensjon er tett og god dialog med bransjen, understreker Tjønn Rinde.

Annonse

Arve Tjønn Rinde, Prosjektsjef for E39 Stord-Os. (Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen)

Påmelding innen 9. desember

Dato: 12. januar 2023
Tid: 08.30–16.00
Sted: Hotel Quality Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen

Send påmelding til e39stordos@vegvesen.no

Har du spørsmål du ønsker at prosjektet svarer ut i møtet, ta det gjerne med i e-posten. Invitasjon til markedsdagen er sendt ut i KGV/Doffin/TED.

For mer informasjon og program, se her.

Om E39 Stord-Os (Hordfast)

Prosjektet er et av de mest omfangs- og innholdsrike veiprosjektene i Norgeshistorien med sine 55 km, og vil være med å binde sammen Vest­landet på en ny måte.
Vestlandet og Norge befinner seg i en stadig tøffere nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon om folk og ressurser. E39 Stord-Os vil åpne for større synergier og utvidet bo- og arbeidsmarkedsområde for befolkningen. Dette vil kunne bidra til økt nærings­vekst for Vestlandet.
Reguleringsplanen som er under utarbeidelse er planlagt oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet i 2023.