Verdalskalk først i Norge med 66-tonns elektrisk Scania

El-piloter hos Verdalskalk skal gi Scania verdifull erfaring på veien videre i utviklingen av nye transportløsninger.

Nord-Europas største aktive kalkbrudd, kjent som Tromsdalen, ligger 21 km øst for Verdal havn og i et dalføre 250 meter over havet. Mellom bruddet og havna kjører Verdalskalk 1,5 millioner tonn kalk årlig. Driften går i to skift, mellom kl. 06 til kl. 23, på en 42km lang rundtur. Nå skal en Scania 45P med 66-tonntotalvekt settes i normal drift på denne ruten.

Ett steg lengre

Verdalskalk har i lengre tid kjørt med karakter A på sjåførvurderingen. Det vil si at de engasjerte sjåførene har kjørt så effektivt og brukt så lite drivstoff som overhodet mulig, ifølge en pressemelding.

Annonse

Nå ønsker Ketil Aksnes, driftssjef hos Verdalskalk, å ta miljøtiltakene ett steg lengre med et elektrisk vogntog.

– Vi blir den første transportøren i Norge som tester ut el-lastebil i tungbil-segmentet med inntil 66 tonn. Vi har en målsetning om å være en aktiv bidragsyter mot det grønne skiftet. Å få arbeide hånd i hånd med Scania og være pilot-partner gir oss en unik mulighet til å komme i gang med dette. Vi er stolte av å være først ute i Norge med elektrisk tungbil i dette segmentet, og vi ser at vår kjøretrasé er utmerket med tanke på uttesting av regenerering, sier Ketil Aksnes.

– Vi gleder oss, og mange av våre sjåfører har meldt seg som «el-piloter», forteller han.

Full ned, tom opp

Scania 45P vil gå i fast rute mellom kalkbruddet på toppen av Tromsdalen med full last på bil og henger ned til havna. På vei ned vil sjåføren kunne lade opp batteriene ved å regenerere strøm fra motorbremsen. Fra havna og tilbake opp til bruddet går bilen uten last.

– Det blir montert egen superladestasjon på havna og vi må påberegne «tanking» tre til fire ganger i løpet av to skift, sier Aksnes. Ladetiden er estimert til 15 – 20 min hver gang.

– Vi setter stor pris på at vi har fått være med Verdalskalk på dette prosjektet. Det er viktig å komme i gang med også de tunge elektriske bilene. Bransjen trenger denne erfaringen slik at vi kan rulle ut flere transportløsninger etter hvert som teknologien er klar, forteller John Lauvstad, Sustainability, Marketing &Branding Director i Norsk Scania.

Bilen er planlagt å settes i daglig drift mot slutten av februar 2023.