Aktiv rekruttering og økt kvinneandel

Rogalandsentreprenøren Grunn-Service AS har et uttalt mål om å øke kvinneandelen i bedriften, og for inneværende år er hele 30 prosent av lærlingene kvinner.

Grunn-Service AS er et grunnentreprenørfirma som holder til på Bryne i Rogaland. Selskapet har 120 ansatte og jobber aktivt med å rekruttere flere kvinner til selskapet.

­­­– Et uttalt mål hos oss er at vi skal øke andelen av kvinner i bransjen. Dette gjør vi ved å være pådrivere i arbeidet med rekruttering, både på skoler og via vårt engasjement i MEF og opplæringsnemda, sier Livar Skrettingland, daglig leder i Grunn-Service AS.

Annonse

Selskapet har per i dag elleve prosent andel kvinner, og målet er at de i løpet av 2024 skal øke dette tallet til 20 prosent. Av de nye lærlingene som begynte i selskapet i 2022, er hele 30 prosent kvinner.

PAUSE: Fremtidens brakke slik ledelsen i Grunn-Service mener den bør være for å få et balansert arbeidsmiljø i anleggsbransjen. Fra venstre: Tor Hobberstad, Trym Engelsvoll, Anette Veggeberg, Yngve Steinland og Juliane Ree. (Foto: Njål Hagen)

Godkjent lærebedrift

Anleggsmaskinen møter Livar Skrettingland, Heine Schea, HR-leder, og Siw Ree Aniksdal, opplæringsansvarlig, ved selskapets hovedkontor på Bryne. Her har Grunn-Service holdt til siden 2014, og bygget inneholder både kontor, verksted og lager. I tillegg har de et kontorlokale på Randaberg, på nordsiden av Stavanger sentrum. Disse lokalene overtok selskapet da Rygg Maskin AS ble fusjonert inn i selskapet i 2019.

– Vi har totalt 17 lærlinger i selskapet som utdanner seg innen maskinfører, anleggsgartner, fjell og bergverk, mekaniker og vei og anlegg, sier Siw Ree Aniksdal, som for øvrig var maskinfører før hun fikk ansvaret for oppfølgingen av lærlingene.

Hun forteller at de snart også er godkjent lærebedrift innen yrkessjåfør- og anleggsrørleggerfaget.

Heine Schea (t.v.), HR-leder, og Livar Skrettingland, daglig leder, jobber med å øke andelen av kvinner i bransjen. Dette gjør de blant annet ved å være pådrivere i arbeidet med rekruttering, både på skoler og via engasjement i MEF og opplæringsnemda. (Foto: Njål Hagen)

Nulltoleranse

– Vi er offensive og har suksess med lærlingene våre, men det kommer ikke av seg selv. Heine og Siw er veldig dyktige med blant annet planlegging og oppfølging, sier Skrettingland, og legger til at mange av lærlingene blir værende i selskapet etter endt læretid.

– Noe av det viktigste vi gjør, i tillegg til fagopplæringen, er å lære lærlingene opp i våre verdier og visjoner, sier Heine Schea.

Han forteller at de blant annet har nulltoleranse for kjønnsdiskriminering og har utarbeidet enkle varslingsrutiner. I tillegg har de lagt til rette for at ansatte skal få snakke ut om ting som plager dem, både fysiske og psykiske plager.

– Anleggsbransjen er kjent for å ha en røff tone, men den trenger absolutt ikke å ha det, sier Schea, og legger til at det er like viktig å løse de psykiske som de fysiske problemene.

HUMØR: Latteren sitter løst på anleggsplassen. Fra venstre: Tor Hobberstad, lærling, Trym Engelsvoll, lærling og Siw Ree Aniksdal, opplæringsansvarlig. (Foto: Njål Hagen)

Pølsefest

Ett av tiltakene selskapet gjør for å skape godt samhold er å arrangere pølsefest en gang i måneden. Da møtes alle ansatte til faglig og sosial oppdatering, med blant annet gjennomgang av HMS-tall og annen relevant informasjon om selskapet.

– På en av pølsefestene hadde vi bedriftshelsetjenesten til å snakke om psykisk helse. Noe som ble veldig godt mottatt, sier Skrettingland.

I selskapets handlingsplan er det uttalt at mental helse er en prioritet, og at man ønsker å ha åpenhet rundt dette tema.

– Det er viktig å få belyst det bakenforliggende og vise de ansatte at det er lov å snakke om utfordringer man måtte ha, sier Schea.

De er alle tre enige om viktigheten av god kommunikasjon mellom ledelsen og ansatte, og ikke minst ansatte imellom.

– God kommunikasjon gjør at man kan dele erfaringer med andre, sier Skrettingland.

Han forteller at i tillegg til at god kommunikasjon skaper åpenhet om utfordringer, gjør det også at man deler yrkeserfaringer.

– Dette gjør oss til en fleksibel gjeng, hvor nesten alle kan jobbe innen alle fagområder, sier han.

VA: Ikke langt fra hovedkontoret på Bryne har selskapet et VA-prosjekt, hvor gammelt vann- og avløpsnett byttes ut. (Foto: Njål Hagen)

Støttet en god sak

Det å skape engasjement blant ansatte er tydeligvis noe som Skrettingland, Schea og Aniksdal bruker tid på. Vi blir fortalt at de blant annet har oppfordret alle ansatte til å delta på Markus-løpet.

Løpet er til minne om Markus Asbø som døde av kreft bare 17 år gammel. Startkontingenten og andre inntekter fra løpet går til barnekreftforskning og Kreftomsorg Rogaland. Grunn-Service betaler for alle ansatte som ønsker å delta, og har i lang tid arrangert fellestreninger.

Markus-løpet gikk av stabelen noen uker etter vi var på besøk, men vi fikk melding om at et 20-talls ansatte stilte til start, og Grunn-Service la ut følgende melding på Facebook: «Ei begivenhetsrik helg er over. På Markus-løpet stilte vi opp i mer eller mindre god form. En av de fantastiske tingene med dette løpet er at alle er vinnere før startskuddet går. Vi er stolte av prisen for flest deltagere. Vi er stolte av at våre medarbeidere ser verdien av å støtte en så viktig sak! En fantastisk dag ble avsluttet med grillfest på lageret».

– Resultat og tid var underordnet, her handlet det om å delta, og å støtte opp om en veldig god sak, uttalte Heine Schea i etterkant av arrangementet.

GOD SAK: I september deltok ansatte og ledelse i Markus-løpet for å støtte opp om kreftsaken. (Foto: Grunn-Service)