94 millioner kroner til kompetansepåfyll

Regjeringen deler ut penger til 11 bransjeprogram, og ansatte blant annet i avfall- og gjenvinningsbransjen og anleggsbransjen kan nå tilegne seg oppdatert kunnskap gjennom skreddersydd, kort og relevant etter- og videreutdanning.

– Kompetansepåfyll til de som allerede er i jobb er en av nøklene til å møte behovene i arbeidslivet fremover. Det er et stort behov for fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Disse pengene skal gi ansatte og bedrifter i hele landet oppdatert kunnskap som er nødvendig i et raskt skiftende arbeidsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), i en melding fra kunnskapsdepartementet.

Bransjeprogrammene skal være et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal gi relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Målet skal være at ansatte, permitterte og ledige i bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed bli i jobben.

Annonse

Maskinentreprenørenes Forbund

For eksempel får NMBU støtte for å utvikle en modul for avfallslogistikk som blir tilgjengelig for deltagere i avfall- og gjenvinningsbransjen. Om lag 30 deltakere skal få lære mer om transport og logistikksystemer knyttet til innsamling, sortering, håndtering og behandling av avfall. Denne typen kunnskap er viktig for at aktørene i bransjen lykkes i overgangen til en sirkulær økonomi, ifølge meldingen.

I avfall- og gjenvinningsbransjen har KS, Samfunnsbedriftene, Fagforbundet, Norsk Industri, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og NHO samarbeidet med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud.

Målrettet og skreddersydd

Partene i arbeidslivet har definert kompetansebehovene i alle bransjene. I tillegg er tilbudene utviklet i samarbeid med både arbeidsgivere og – takere. Dette skal sikre at tilbudene treffer behovene til arbeidsgiveren og de ansatte kan kombinere kompetanseheving med å stå i jobb.

– Partssamarbeidet er avgjørende for at aktørene klarer å utvikle målrettede og skreddersydde tilbud som er korte og fleksible å ta i bruk. Vi ser at vi har truffet bra med valg av nye bransjer i år med gode og sterke søknader, sier Borten Moe.

Disse bransjene er med i ordningen:

Reiseliv, frisørnæringen, detalj- og faghandelen, anleggsbransjen, mat- og drikkevareindustrien, elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen, olje-, gass- og leverandørindustrien og maritim næring, avfall- og gjenvinningsbransjen, industri- og byggenæringen og jordbruk, skogbruk og gartneri.