Tar deler av læretida i Italia

Fem lærlinger tilknyttet OKAB i Trøndelag, legger igjen stillongs og lue hjemme i vinter og tar heller tre måneder av læretida i Firenze.

Vi møter tre av de fem lærlingene hos Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Trondheim, sammen med opplæringskonsulent Venche Kulbotten. Ingen av lærlingene trengte lang betenkningstid da de fikk vite om muligheten for å tilbringe tre måneder av læretida i Toscana.

Vil utforske verden

– Det å bo i et annet land. Når får man muligheten til det, liksom? Etter hvert, når man får familie, unger og fast jobb, så blir det mye vanskeligere å få til. Så jeg tenkte det var lurt å gjøre det nå som sjansen dukka opp. Det sier Ingrid Olea Alstad (21), lærling i anleggsmaskinførerfaget hos trondheimsbedriften Anleggsmaskiner AS.

Annonse

– Jeg ser ingen grunn til ikke å dra, så jeg bestemte meg med én gang, sier Magnus Grønning (21), andreårs anleggsgartnerlærling hos Ottar Augdal AS, som holder til på Heimdal.

– Selv om jeg jeg trives veldig godt i jobben min her hjemme, så er jo dette noe helt nytt og spennende. Og jeg har lyst til å utforske verden, smiler han.

Ole André Rønsåsbjørg (21), andreårslærling i vei- og anleggsfaget hos stjørdalsentreprenøren Arne Hernes AS, var heller aldri i tvil om at dette var noe han ville, og han nikker samtykkende til sine to lærlingekollegaer.

Åpent for alle

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram. Enkelte yrkesfagretninger er sterkt overrepresentert når det gjelder antall deltakere på Erasmus+, men programmet er åpent for alle – også anleggsbransjen. OKAB Trøndelag satser på programmet, og opplæringskonsulent Venche har snakket mye om det med «sine» lærlinger.

– Det er viktig å få fram at alle lærlinger i prinsippet har anledning til delta på dette. Det er en mulighet som man i hvert fall bør være klar over at er der, sier Kulbotten.

– Lærlingene må selv søke, men jeg hjelper dem gjerne, og så får de stipend fra fylkeskommunen, som skal dekke reise og opphold. Det er også mulig å ta opp lån i Statens lånekasse til dette. I tillegg er vi i en prosess der vi ser om det kan være mulig for lærebedriften å gi lærlingetilskuddet videre til lærlingen i den perioden han eller hun er borte, forteller hun.

MULIGHET: - Utvekslingsprogrammet Erasmus+ er en mulighet som alle lærlinger bør være klar over. Man vokser nok mye på et slikt opphold – både faglig og personlig, sier opplæringskonsulent Venche Kulbotten i OKAB. (Foto: Runar F. Daler)

MULIGHET: – Utvekslingsprogrammet Erasmus+ er en mulighet som alle lærlinger bør være klar over. Man vokser nok mye på et slikt opphold – både faglig og personlig, sier opplæringskonsulent Venche Kulbotten i OKAB. (Foto: Runar F. Daler)

Språkkurs

Gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ er det mulig å ta deler av læreperioden i alle 27 EU-landene og de tre EFTA/EØS-landene, samt enkelte andre land. Det forutsetter imidlertid samarbeid/kontakt mellom utdanningsinstitusjoner/opplæringskontor i Norge og det aktuelle landet.

– Vi i OKAB Trøndelag har best kontakt med Firenze, og de der nede er også en kjent partner for Trøndelag fylkeskommune. Vår kontaktperson har samarbeid med anleggsgartnerfirmaer, men vei- og anleggsfaget og anleggsmaskinførerfaget er nok litt nytt, så han jobber nå med å finne lærebedrifter. Det er også lagt opp til at lærlingene som reiser ned skal ta et språkkurs til å begynne med, sier Kulbotten.

– Jeg skal ned dit og møte både ham og de aktuelle bedriftene om noen få uker, og etter det vet jeg mye mer. Det som er nytt siden sist, er at fylkeskommunen ikke lenger er ansvarlig. Nå er ansvaret overlatt til opplæringskontorene og bedriftene. Men fylkeskommunen bidrar fremdeles med midler.

Klare for nytt språk og ny kultur

Ingen av de tre lærlingene har vært i Italia før, og de er mer enn klare for både et miljøskifte og italienskkurs.

– Det er ikke så mye som skjer her i Norge den tida på året – i hvert fall ikke i anleggsgartnerbransjen – så det passer veldig fint å reise utenlands. Og så er det jo et helt annet klima der nede, og sikkert mye nytt og spennende å lære om det grønne, som vi ikke har her, sier anleggsgartnerlærling Magnus Grønning.

– Samtidig får vi oppleve en ny kultur og et nytt språk. Det blir spennende, supplerer Ole André Rønsåsbjørg.

– Vi vil jo få nye relasjoner, flere bekjentskaper, og kanskje lære nye måter å gjøre ting på. Så i stedet for å sitte og se på Netflix eller høre på musikk, kan vi jo høre på italiensk språkkurs fremover mot vinteren, sier Ingrid Olea Alstad med et smil. Hun er nå på vei til å ta sitt andre fagbrev (det første var i vei- og anleggsfaget), samtidig som hun går på teknisk fagskole.

Bør være faglig sterke og modne

Selv om tilbudet i utgangspunktet er åpent for alle, stiller OKAB visse krav for å bli med på Erasmus+.

– Vi ser jo an litt hvem vi sender nedover. Lærlingene må være faglig sterke og i god rute i læreløpet. I tillegg er det viktig at de er litt modne. Vi må være rimelig sikre på at de vil mestre å tilbringe tre måneder i utlandet, på jobb et fremmed sted med fremmede mennesker. Selv om det ikke er noen direkte forutsetning, kan det jo være en fordel å være litt utadvendt, og ikke være redd for å snakke med folk og spørre om ting, sier Venche Kulbotten.

– Lærebedriftene i utlandet er for øvrig pålagt å påse at lærlingene får relevante arbeidsoppgaver. Samtidig må lærlingene være forberedt på at det kan være enkelte ting de må gjøre som ikke passer rett inn i læreplanen, forklarer hun.

Vokser mye – både faglig og personlig

– Hvis man er lærling et eller annet sted i landet og blir nysgjerrig når man leser dette, hvordan skal de gå fram for å finne ut mer?

– Da vil jeg anbefale dem å ta kontakt med sin opplæringskonsulent. Og opplæringskonsulentene kan gjerne ta kontakt med meg dersom de er usikre på noe, sier Kulbotten.

– Elever på videregående kan snakke med lærerne sine, som bør vite litt om dette. Det er for øvrig en forutsetning at lærebedriften godkjenner at lærlingen reiser bort i tre måneder, og opplæringskontoret må være villig til å bruke tid på det. Og det oppfordrer jeg alle opplæringskontor i landet til å gjøre. For dette er virkelig et flott tilbud til lærlingene der ute. Dette handler jo om personlig utvikling; for man vokser nok mye på et slikt opphold – både faglig og personlig. I tillegg er det positivt for rekrutteringen til bransjen, slår Kulbotten fast.