HMS-samling for lærlingene i NRC

Lærlingene i NRC Group Norge var nylig samlet for å fordype seg i helse, miljø og sikkerhet.  – Gode fagarbeidere er det mest verdifulle vi har. Derfor satser vi på kurs og opplæring for dem, sier adm.dir. Arild Ingar Moe.

Sterke historier, egne erfaringer og modige utfordringer var noe av det lærlingene i NRC Group Norge samlet seg om da de møttes på Gardermoen.

– Å møte lærlinger er noe av det artigste jeg gjør. Dere er framtida innen fagene deres, sa Arild Moe da han ønsket lærlingene velkommen. Moe har selv opplevd ulykker på jobb, og han hadde en klar melding til lærlingene:

Annonse

– Pass på dere selv! Og ser du ting du reagerer på, så ikke vær redd for å si ifra. Vi lykkes ikke som bedrift hvis vi ikke lykkes med sikkerheten.

Sterke historier

De 26 lærlingene i NRC kommer fra ulike studieretninger. På samlingen møtte lærlinger fra anleggsteknikk, maskinførerfaget, vei- og anleggsfaget, banemontørfaget, byggteknikkfaget og elektrofagene, i tillegg til lærlinger fra yrkessjåførfaget. Noen har vært hos NRC i to år allerede, mens de ferskeste startet læretiden for tre måneder siden.

På samlingen fikk lærlingene utveksle egne erfaringer, de fikk lytte til sterke historier om ulykker som burde vært forhindret, og de ble kurset i førstehjelp.

Investering i fremtidige fagarbeidere

– Dette er et veldig bra arrangement. Det er flott at NRC bruker to dager på dette, og at både første- og andreårslærlinger er med, sier Ivar Helge Andersen fra Opplæringskontoret i anleggs- og bergfagene (OKAB), som bidro på samlingen.

– Det er kjempeviktig at lærlingene forstår verdien av HMS-arbeid. I NRC kommer budskapet fra øverste hold og det ble gjort på en veldig fin måte, sier han.
Jøran Baann, direktør for HMS og KS i NRC Group Norge, fremhever også viktigheten av samlingen.

– Dette er en investering i våre fremtidige fagarbeidere, for at disse skal få et helsemessig sunt arbeidsliv fra nå og de neste 50 årene. Det kreves mye av en som skal jobbe praktisk. Da må det jobbes riktig, med hodet og hjertet, sier han.

Trygghet = trivsel

Opplæringsleder Even Hetland i NRC forteller at samlingen er en viktig del av arbeidet med å følge opp lærlingenes læreplan.

– Lærlingene har et bevisst forhold til HMS. De jobber aktivt med det, og de forventer at vi som bedrift også har et system for dette, sier han.
Lærling i vei- og anleggsfaget, Espen Mostue Edvardsen, er enig med opplæringslederen.

– HMS er et veldig viktig tema, og jeg vet at mange firmaer sluntrer unna på dette området, sier han.

– Det skal være sikkert å jobbe, du skal komme deg hjem hver dag, og du skal ikke være redd for å dra på jobb. En viktig del av det å trives er å føle seg trygg, slår han fast.