Gjenbrukssystem for overskuddsmasser

Bærum kommune inngår et innovasjonspartnerskap for å utvikle et gjenbrukssystem for overskuddsmasser. I løpet av det neste tiåret skal 25 millioner kubikkmeter steinmasse tas ut i forbindelse med seks store infrastrukturprosjekter i Bærumsregionen.

Målet er at mest mulig stein og jord fra anlegg- og byggeplasser skal brukes på nytt – og gi gevinst både for miljø og økonomi.

Tas i bruk delvis våren 2023

Innovasjonspartnerskapet inngås mellom Bærum kommune og Norconsult Informasjonssystemer med Norsk Gjenvinning M3 OG Pure Logic AS som underleverandører. Innovasjonspartnerskapet er et samarbeid mellom Asker, Oslo og Bærum kommuner.

Annonse

Les også: Skal utnytte verdien av overskuddsmasser

Partnerskapet skal utvikle et digitalt system for gjenbruk og handel med overskuddsmasser som stein og jord fra anleggs- og byggeplasser. Gjenbrukssystemet skal være klart sommeren 2024, og skal fungere som en klimaklok markedsplass, hvor tilbud og etterspørsel kan møtes. Systemet skal legge til rette for enklere, tettere og smartere samarbeid mellom aktørene i bransjen. Slik kan det bidra til mindre uttak av masser, smartere og mindre transport og reduserte utslipp fra bygge- og anleggsarbeid. Det planlegges for at sentrale deler av systemet kan tas i bruk allerede våren 2023.

Fra venstre: Tore Gulli, prosjekteier Bærum ressursbank, Arthur Wøhni, direktør samfunns- og byutvikling Bærum kommune, Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør Norconsult informasjonssystemer og Cathrine Marstein Engen, kundeansvarlig Norconsult informasjonssystemer. (Foto: Bærum kommune)

2,5 mill. lastebillass

Samferdselsutbygginger og andre bygge- og anleggsarbeider etterlater seg store mengder overskudd av stein og andre masser. I dag nyttiggjøres disse massene i liten grad. Uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimagassutslipp og har negative effekter for lokalmiljøet.

Annonse

De store infrastrukturprosjektene i Osloregionen vil kreve 2,5 millioner lastebillass og 141 millioner kilometer i samlet kjøredistanse. Blant disse kan Fornebubanen, ombygging av E16 og E18 nevnes. Gjennom prosjektet Bærum ressursbank har kommunen derfor igangsatt dette arbeidet for en bærekraftig håndtering av overskuddsmasser. Prosjektet er økonomisk støttet av Miljødirektoratet, Innovasjon Norge og Enova.

Les mer om prosjektet her: baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/om-barum-ressursbank/spin-off-prosjekter/markedsplass/