Varsler automatisk om bevegelser nær maskinen

Som en del av sikkerhetsdagene på Re videregående skole, fikk elevene opplæring i et nytt sensorsystem fra Leica. Skolen er først i landet til å ta i bruk systemet, som skal bidra til å hindre ulykker på anleggsplassen.

– Dette er et nytt produkt, som er en videreutvikling av noe som allerede er i bruk i gruveindustrien. Re videregående skole er det første stedet i landet hvor det tas i bruk. Produktet heter PA80, og PA står for «personal alert», forteller Tor Sundset til Anleggsmaskinen. Han er salgsingeniør hos Leica Geosystems.

Lyd og bilde

Det nyutviklede systemet er en tilleggsapplikasjon til Leicas maskinstyring, og går ut på at de som jobber på et anlegg, utstyres med personlige «mannskapsbrikker» som de skal ha med/på seg hele tiden. På maskinen festes et «anker» – en radiomottaker – som registrerer hvor mannskapsbrikkene befinner seg til enhver tid, og dette kan man se på skjermen i hytta.

Annonse

– Føreren i maskinen vil få et varsel – både på skjermen og med lyd – hvis noen kommer for nærme maskinen. Man kan selv forhåndsinnstille hvor nærme man må være før varselet utløses. Når varselet først kommer, må føreren «kvittere» det ut for at det skal bli borte fra skjermen, og først da vil man kunne bruke maskinstyringen på normal måte igjen, forklarer Sundset.

Brikkene er personlige, og blir registrert og loggført. Dermed er det mulig å se hvor mange ganger hver brikke har vært innenfor det definerte området.

VARSEL: Slik ser maskinstyringsskjermen i hytta ut når en «mannskapsbrikke» befinner seg innenfor det definerte arbeidsområdet. All annen informasjon fra maskinstyringen forsvinner fra skjermen; kun varselet prioriteres. Føreren må «kvittere» ut varselet for at det skal bli borte, og først da vil man kunne bruke maskinstyringen på normal måte igjen. (Foto: Runar F. Daler)

Fremdeles tenke selv

– De som eventuelt er med i arbeidslaget, som hører naturlig til i grøfta eller i nærheten av maskinen, kan programmeres inn slik at de ikke utløser varsel like tidlig som de andre. Og når varselet først utløses, begynner også mannskapsbrikken å vibrere. På skjermen i hytta forsvinner all annen informasjon fra maskinstyringen på skjermen; kun varselet prioriteres. Så ingen kan si at man ikke så eller merket at man fikk varsel, sier Tormod Thorvaldsen, lærer ved anleggsteknikklinjen på skolen.

– At denne typen system vil bli vanlig i hele bransjen etter hvert, er jeg overbevist om. Jeg tror nok også det bare er et tidsspørsmål før det blir så integrert i maskinen at den vil stoppe helt opp når man kommer for nærme. For slik fungerer det ikke i dag, forsetter han.

– Det er viktig at elevene her får opplæring i dette, for det gir dem et sterkere forhold til sikkerhet. Samtidig er det viktig å huske på at selv om man får all verdens tekniske hjelpemidler, så må man fortsatt tenke selv. Det viktigste er å skape gode holdninger, avslutter han.

TRYGGERE: Salgsingeniør i Leica, Tor Sundset, og lærer ved Re vgs., Tormod Thorvaldsen, mener det nye sensorsystemet gir en ekstra trygghet på anleggsplassen, men Thorvaldsen minner om at man fortsatt er nødt til å tenke selv. (Foto: Runar F. Daler)