Tre dager til ende med sikkerhet

Re videregående skole i Tønsberg kommune har i år satt av tre hele dager til sikkerhetsopplæring for Vg2-elevene i anleggsteknikk.  – Det er viktig at elevene får inn gode rutiner på dette tidlig, sier Stein Egil Ødegård i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB).

Anleggsmaskinen var på plass i Revetal i Tønsberg kommune, da skolens 48 anleggsteknikkelever, fordelt på tre Vg2-klasser, fikk grundig innføring i sikkerhet i forbindelse med anleggsarbeid.

FARE I GRØFTA: Opplæringskonsulent i OKAB, Benny Engelstad, viste og forklarte elevene om risiko ved grøftearbeid. (Foto: Runar F. Daler)

Med det overordnede mottoet «sunn og uskadet hjem fra jobb» måtte elevene innom en rekke ulike poster, som alle handlet om helse, miljø og sikkerhet i bransjen. Det var blant annet førstehjelpsopplæring i regi av Røde Kors, maskinopplærling med spesielt fokus på sikkerhet, samt opplæring i tung sikring. I tillegg hadde Regionale Verneombud (RVE) en post med informasjon om blant annet hvordan en ulykke kan arte seg, og Rehabiliteringssenteret AiR var på plass for å snakke om psykososiale forhold på arbeidsplassen.

Annonse

MASKINOPPLÆRING(1): Elevene ble drillet i sikkerhet i forbindelse med bruk av ulike anleggsmaskiner. (Foto: Runar F. Daler)

Mer praktisk

Årets omfattende sikkerhetsopplæring på Re videregående skole er en videreføring av tilsvarende opplæring på Nome videregående skole avdeling Lunde i fjor, som da var den første og eneste skolen i landet med en slik satsing. Det var Stein Egil Ødegård som, sammen med avdelingsleder ved Nome videregående skole, Knut Martin Tovslid, hadde ideen til denne satsingen på sikkerhet for de kommende anleggsarbeiderne.

– Anleggsbransjen er dessverre relativt ulykkesbelastet, og rundt 50 prosent av ulykkene skjer i forbindelse med gravemaskiner. Det er derfor viktig at elevene får inn sikkerhetstankegangen så tidlig så mulig, så vi kjører denne opplæringen helt i begynnelsen av skoleåret, sier Ødegård.

– Tilbakemeldingene fra elever som tok dette i fjor, viser at de var fornøyde, men enkelte skulle ønske det var enda mer praktisk tilrettelagt. Så det har vært litt av målet når Re videregående i år har lagd sin variant av opplærlingen. Om vi lykkes, får vi svar på når vi ser på evalueringen i etterkant.

SMIL TIL KAMERA: Til å holde innlegg på åpningsdagen, hadde avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk ved Re videregående skole, Erik Tronrud, fått med seg blant annet Kristina Rabe (t.v.), seksjonsleder fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Signe Greivstad, tidligere lærer ved Nome vgs., avdeling Lunde, og nå SHA-koordinator i eget konsulentselskap. (Foto: Runar F. Daler)

Øremerkede midler

– Vi prøver å gjøre det så praktisk tilrettelagt som mulig. Men noe teori må det naturligvis bli, sier Erik Tronrud, avdelingsleder bygg- og anleggsteknikk ved Re videregående skole.

– Denne sikkerhetsopplæringen er utrolig viktig, og vi legger opp til å gjennomføre det hvert eneste år fremover. Men det koster jo litt, sier han.
Der kommer Knut Aaneland inn i bildet. Han er nemlig prosjektleder for IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg i Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Vi har fått 50 millioner kroner fra regjeringen for å sikre at HMS blir ivaretatt i bygg- og anleggsbransjen. Midlene er til tiltak over fire år. Vi fant ut at vi må legge om kursen og fokusere mer på de unge, og ikke bare de etablerte, «gamle». Denne sikkerhetsopplæringen arrangeres nå først her på Re, så på Nome avdeling Lunde, og deretter på Kongsberg videregående. Håpet er at dette kan spre seg videre. At det blir en slags bevegelse, sier han entusiastisk.

PRIMUS MOTOR: Stein Egil Ødegård i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), var en av initiativtakerne til denne nye satsingen på sikkerhet for de kommende anleggsarbeiderne. Det hele startet på Nome videregående skole avdeling Lunde i fjor, og tas nå videre til både Re, Kongsberg, Ål og Nummedal videregående skoler. Han håper det vil spre seg videre til anleggslinjene rundt omkring i hele landet. (Foto: Runar F. Daler)

Over hele landet?

– Det at vi fikk med oss og IA-bransjeprogrammet, har vært nøkkelen for å få dette til. Det er en kamp om disse midlene, og vi solgte inn dette med opplæring i skolen. Det er jo lettere å forme en 17-åring enn en 50-åring. Heldigvis anså de dette som riktig måte å bruke midlene sine på, forteller Stein Egil Ødegård.

– Det begynte altså med Nome vgs. avdeling Lunde i fjor, og så fikk Re og Kongsberg midler til å sette i gang det samme i år. I tillegg henger vi nå på Ål vgs. og Nummedal vgs., siden alle disse fem skolene i vår region har hatt et uavhengig fagnettverk i mange år. Tanken er nå at dette skal leve videre, også uten støtte fra IA-prosjektet, og det hadde jo vært fantastisk hvis det spredte seg videre til anleggslinjene rundt omkring i hele landet, avslutter han.

MASKINOPPLÆRING(2): Elevene ble drillet i sikkerhet i forbindelse med bruk av ulike anleggsmaskiner. (Foto: Runar F. Daler)