– Symbolpolitikk

– Politikerne må bestemme seg for om de faktisk er opptatt av å få utslippene ned, eller om de er opptatt av symboler. Det sa MEF-sjef Julie Brodtkorb under en fagkonferanse på Dyrsku’n.

Brodtkorb var invitert til fagkonferansen «Mat i krisetider» under årets Dyrsku’n. Det var under temaet «teknologi som løsning på fremtidens bærekraftmål» at MEF-sjefen fikk sin taletid. Og hun var svært klar i sin tale.

Biodiesel

– Hvis våre medlemsbedrifter hadde fått lov til å kjøre på biodiesel – altså biodiesel som er priset inn i kontraktene – så hadde 90 prosent av utslippene vært borte i morgen, slo hun fast.

Annonse

– Klimaproblemet er altfor alvorlig til at det bør bli symbolpolitikk. Vår bransje, og landsbruksbransjen, kan være løsningen på en stor grad av de utslippene som må ned hvis Norge skal nå klimamålene. Og det skal vi være med på. Men da må politikerne gå i dialog med disse bransjene om hva det er som faktisk får utslippene ned. Og ikke bare bestemme seg for hva som er gode symboler. Maskinprodusentene sier at de kanskje mellom 2030 og 2040 kan begynne å serieprodusere el-maskiner i en størrelse som faktisk kan brukes i tyngre arbeid, og ikke bare ha det som et symbol på en anleggsplass. For det er det det er i dag, sa hun.

– Husk også at en vanlig konvensjonell dieselmaskin i dag slipper ut utrolig mye mindre enn før; faktisk bare halvparten av det den gjorde for syv år siden.

«Pinglemaskiner»

– Hva med hydrogen? Kan det være en annen løsning, undret ordstyrer Erik Aasheim?

Annonse

– Ja, hydrogen kan være en løsning. Volvo ser på dette og de tror det kan være vel så sannsynlig at vi om 10 år bruker hydrogenmaskiner, som har en helt annen kraft, enn el-maskiner. For bare det å få etablert en infrastruktur til å lade mer enn disse små «pinglemaskinene» nok til å kunne brukes i reelt arbeid, virker ikke veldig sannsynlig, for å være ærlig, svarte Brodtkorb.

Insentiver

– Men hva må på plass for å få til denne omstillingen, enten det er hydrogen eller el, eller andre løsninger?

– Politikerne må bestemme seg for om de faktisk er opptatt av å få utslippene ned, eller om er de opptatt av symboler. Er de opptatt av å gjøre noe nå, så må vi se hva som er mulig å gjøre nå. Og det er biodiesel, sa hun bestemt.

– Og så legger de heller ikke insentiver til. Når det gjelder innføring av teknologi, så skjer det alltid veldig mye raskere hvis man har insentiver. Mange politikere liker å sammenligne en 90-tonns gravemaskin med en Tesla. Men hva er grunnen til at folk begynte å kjøpe el-biler i Norge? Det var insentiver! De som kjøpte el-biler, gjorde det i stor grad fordi de så at dette ble billigere enn alternativet. I vår bransje er det helt motsatt. Det finnes ikke ett insentiv, tordnet Brodtkorb, til stor applaus fra salen.

Nesten 90 000 besøkende var innom portene på Dyrsku’n i år. (Foto: Runar F. Daler)