Møt vår spesialavdeling Geopro!

«Geopro» er en spesialavdeling i Ahlsells VA-avdeling. Her sitter våre fremste eksperter på nisjeproduktene geosynteter og bistår resten av organisasjonen – og kundene – med alt fra teknisk veiledning til konkrete løsningsforslag. (ANNONSØRINNHOLD)

– Geopro-teamet består av ti personer med lang erfaring fra VA-bransjen. De fungerer som ressurspersoner for resten av selgerne og kalkulatørene i Ahlsell, og lager mange spennende løsningsforslag for entreprenører og konsulenter, sier Henning Sørensen, segmentsjef for Geopro-avdelingen.

Sørensen er utdannet anleggsingeniør og har jobbet med geosynteter i Ahlsell i snart 25 år. Som organisasjonens fremste ekspert på området, får han ofte spørsmål fra konsulenter, entreprenører og kolleger når en utfordring oppstår – og med årevis erfaring har han alltid et svar på lager.

Annonse

Norges første Terramesh-mur i Tromsø.

Hva er geosynteter?

Geosynteter er en fellesbetegnelse for syntetiske materialer som brukes sammen med knuste masser, stedlige masser, jord og leire i anleggskonstruksjoner. Noen eksempler er duker, nett og membraner. Begrepet dekker også enkelte produkter av naturmaterialer, som kokosnett for erosjonssikring og svelleleire for tetting.

– Produktkategorien geosynteter er en egen nisje innen VA, og benyttes blant annet til erosjonssikring, armering og å forhindre utslipp av silt eller forurensede masser i sjø og vann, forklarer Sørensen.

Siltgardiner til Grieg Seafood sin nye vei i strandsonen.

Bredt produktsortiment

Ahlsell lagerfører et bredt spekter av geosynteter, i tillegg til at mange av løsningene leveres på skreddersøm.

– Vår oppgave strekker seg langt utover å bare levere hyllevarer. Vi gir råd, teknisk veiledning og har inngående kjennskap til hvilke løsninger som kan tilpasses ulike bruksområder, og hvordan de kan tilpasses for å gi det beste resultatet.

Geopro-avdelingen er representert over hele landet – fra Tromsø i nord til Lyngdal i sør.

Avfallsdeponi for farlige masser i Sortland.

Tjenester fra Geopro-avdelingen:

Sørensen og teamet stiller gjerne opp som rådgivere for deg også.

Dette er noen av tjenestene ekspertene ofte utfører:

  • Teknisk veiledning og løsningsforslag til konkrete prosjekter.
  • Praktisk oppfølging av arbeidet på anleggsplassen.
  • Logistikkløsninger – Ahlsell har et av Norges beste distribusjonsnett

    Henning Sørensen, segmentsjef for Geopro-teamet, Ahlsell.

”Vi gir råd, teknisk veiledning og har inngående kjennskap til hvilke løsninger som kan tilpasses ulike bruksområder, og hvordan de kan tilpasses for å gi det beste resultatet.”
Henning Sørensen, segmentsjef for Geopro-teamet