Bygde hel riksvei på halve tida

Den 20. desember åpner Statens vegvesen ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune. Det er 11 måneder tidligere enn planlagt.

Veibyggerne i bakken opp mot Lygna har bygd vei i en fei. Da veivesenet lyste ut jobben, var planen at det skulle ta i underkant av to år, med åpning 20. oktober 2023. I løpet av tolv og en halv måned vil entreprenøren ha utvidet Norges smaleste tre-feltsvei fra 10 til 15 meter: Den 3,8 kilometer lange strekningen fra Sandvoll til Amundrud.

Når veien åpner har Anlegg øst Entreprenør og underentreprenører blant annet:

Annonse
  • Sprengt 40.000 kubikkmeter stein.
  • Kjørt 13.000 kubikkmeter stein og jord ut av anlegget.
  • Lagt 20.000 tonn asfalt.
  • Bygd 400 meter støyskjerm.
  • Satt opp seks kilometer med rekkverk og midtrekkverk.
  • Montert 150 lysmaster.
  • Det er gravd 5.500 meter med grøfter til kabler og vann.

Trafikk tett på

Arbeidet er utført med trafikken på riksvei 4 tett på, men i sikker avstand, på andre siden av det midlertidige rekkverk.

– Anlegg øst har virkelig stått på, uten at kostnadene har økt. Samtidig har de klart å unngå skader på de ansatte med unntak av en kuttskade i finger, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen.

Anlegg øst fikk jobben i konkurransen med seks andre entreprenører. Veivesenet forhandlet med tre av dem. Partene skrev kontrakt 1. november 2021. Noen uker etter startet anleggsmaskinene.

Riktige valg

Entreprenøren brukte tida godt, og tok særlig ett valg som gjør at veien kan åpnes 11 måneder før tida. Etter planen skulle trafikken kjøre over Sandvoll bru i bunn av strekningen i byggeperioden. Før byggestart på ble veivesenet og Anlegg Øst Entreprenør enige om å lede trafikken utenom den 45 meter lange betongbrua, og inn på den nye avkjøringsrampa fra riksvei 4 ned til fylkesvei 34. Dette gjorde anleggsarbeidet på brua mye enklere og tryggere.

– Vi bygde avkjøringsveien tidlig i byggeperioden, og la om trafikken i mai. Slik fikk vi jobbe i fred for rv.4-trafikken med å utvide brua, sier prosjektleder Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst Entreprenør.

Arbeidet med å rive brua har vært en av de store utfordringene for entreprenøren. Dette ble løst med såkalt «miniblasting». Dette er kontrollert sprenging av konstruksjoner. Metoden er lite brukt av norske entreprenører, men var en løsning Anlegg Øst Entreprenør mente ville være god.

– Metoden var mest skånsom for naboer og rv. 4-trafikken. Den er rask og effektiv, samtidig som gjenbruk av betong er bra for klimaet. Produksjon av sement gir store klimautslipp, sier Kvarberg.

Det gir også pluss i klimaregnskapet til prosjektet at entreprenøren har klart å bruke mer av overskuddsmassen i prosjektet enn planlagt. Det har redusert transporten i prosjektet.

God planlegging og gode løsninger

I tillegg til veiomleggingen i bunnen av Lygnabakken, og presisjonssprengningen, mener veivesenet entreprenøren har planlagt bruken av folk og maskiner meget bra.

– Effektiv veibygging handler om å planlegge for flere samtidige arbeidsoppgaver på en god måte, sier Bekken.

Palmer Høgvoll i Toten Transport får en bedre arbeidshverdag når Statens vegvesen og Anlegg øst åpner ny riksvei i desember. (Foto: Per Kollstad)

Godt samarbeid

Fremskyndingen på 10 måneder blir ikke dyrere enn planlagt. Anlegg øst har vunnet flere anbudskonkurranser, og trenger fagfolkene i andre veiprosjekter når de er ferdige på Hadeland.

Veivesenet og entreprenøren har jobbet godt sammen. Ifølge byggelederen i Statens vegvesen og prosjektlederen i Anlegg øst, har det vært god stemning i prosjektet siden de første forhandlingsmøtene.

– Det er også et stort pluss at det har vært stabil stamme med gode arbeidsfolk i prosjektet både ute og inne. Det har gitt gode resultater, sier Kvarberg og Bekken.

De mener også at ordningen hvor veivesenet forhandler med tre entreprenører før de skriver kontrakt, gjør at entreprenøren kjenner prosjektet svært godt.

– Det var viktig for at vi kunne starte anleggsarbeidet raskt, sier Kvarberg.