Norge er verdensledende på grønn asfalt

Statens vegvesen ligger an til å redusere CO2-utslippene fra asfalt med 70 prosent innen 2030. Samtidig økes levetiden.

Visuelt er asfalten like svart som før, men produksjonsmåten og innholdet er grønnere. Statens vegvesen bruker sin markedsmakt for å legge til rette for nye innovasjoner – og bransjen leverer over alle forventninger! Det slår veivesenet fast i en pressemelding. Målet var å halvere klimautslippet på ti år, men etter to år er man allerede halvveis til målet.

Klima og miljø avgjør – ikke bare pris

Statens vegvesen stiller strenge klimakrav til leverdørene i nye asfaltkontrakter.

Annonse

– Tidligere var lavest pris tildelingskriterium på asfaltkontraktene, men nå stiller vi også klima- og miljøkrav, sier Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen. Inneværende år er CO2-utslipp vektlagt ved tildeling av de fleste kontraktene.

Teamleder Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen forteller at Norge leder an internasjonalt i arbeidet med grønn asfalt. (Foto: Knut Opeide)

Skryter av asfaltbransjen

Veivesenet stiller krav til det ferdige asfaltdekket, men det er entreprenørene selv som beskriver massetype og velger sammensetning, og hvilke materialer som brukes for å oppnå best mulige egenskaper. Grep som gjøres er å bytte ut olje med bioråstoff, bruke klimanøytrale energikilder når asfalten produseres, gjenbruke gammel asfalt og bruke mer kortreist stein. Gjennom forskning og utvikling (FoU) tester man nye teknikker og andre råvarer.

– Entreprenørene er positive til endringen i kontraktene, sier Lunaas. Med sin kunnskap og erfaring jobber de nå for å for å gi trafikantene et asfaltdekke som er slitesterkt og klimavennlig, til en konkurransedyktig pris.

Samarbeidet mellom Statens vegvesen som byggherre og asfaltbransjen har gjort Norge verdensledende for klimakutt for asfalten. Flere land ser nå til Norge, ifølge pressemeldingen.

Asfaltlegging Østfoldskontrakten. (Foto Jan Arild Lindahl)

Erfaring fra pilotkontrakter

Lunaas forteller at veivesenet i år har fire pilotkontrakter hvor en kombinasjon av asfaltens levetid, CO2-utslipp og pris avgjorde hvilken entreprenør som vant anbudet.

I den såkalte Østfoldskontrakten oppnås en levetidsøkning på asfalten på 3,6 år, samtidig som CO2-utslippene er redusert til 36,7 kilo pr. tonn asfalt. I Trøndelagskontrakten er levetidsøkningen på 1,4 år, samtidig som CO2-utsplippene er redusert til 44,6 kilo. Også i pilotkontraktene i Nord-Troms og Buskerud/Asker er resultatene gode.

– De to siste årene er utslippet redusert med nesten 25 prosent, sier Lunaas.

– Fra 62 kg CO2 til 47,5 kg CO2 per tonn asfalt. Samlet sett utgjør det en reduksjon på 11 750 000 kg CO2, noe som er helt fantastiske resultat.

Utviklingen fortsetter

De gode resultatene inspirerer til å legge klimalista enda høyere.

– Statens vegvesen jobber med å utvikle kontraktsformer som stimulerer til en utvikling mot en klimanøytral asfaltbransje, sier Lunaas.

– Inneværende år er 27 kontrakter utlyst. I 20 av disse vektes det på utslipp av CO2.
Fire kontrakter tildeles på laveste årskostnad ut fra en kombinasjon av CO2-utslipp, levetid og pris. Én kontrakt har krav til minimum 50 prosent LTA (asfalt produsert ved lavere temperatur enn normalt) og én kontrakt har fradrag for kvalitet-/miljøforbedrende tiltak.