Markerte 100 000 timer uten skader

130 ansatte i entreprenørfellesskapet Hæhre/Isachsen og ansatte hos underentreprenører har jobbet 100 000 timer på riksvei 4-prosjekt uten en eneste skade.

– Vi i veivesenet har som arbeidsgiver og byggherre en nullvisjon også når det gjelder arbeidsulykker. All virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, i en pressemelding.

Han er raus med rosen til sine ansatte i rv. 4 prosjektet Roa-Gran, og de ansatte hos entreprenørfellesskapet.

Annonse

– Veidirektøren har gitt klar beskjed om at helse, miljø og sikkerhet skal prioriteres i all vår virksomhet, fra planlegging starter, til oppgaven er utført. Hensynet til fremdrift og økonomi skal aldri skal gå på bekostning av HMS. Vi er godt på vei til å klare det her på Hadeland, sier Johansen.

Felles HMS-ansvar

Han understreker at alle tilsatte har et forpliktende ansvar for egen og arbeidskameratenes sikkerhet og trivsel.

– Vi har størst sjanse til å få til dette, hvis vi gjøre dette sammen. HMS-arbeid er et felles ansvar, sa Johansen.

Stor byggeaktivitet

Ifølge veivesenet har arbeidet med den 4,2 kilometer lange motorveistrekningen på Hadeland god framdrift. Det mest synlige arbeidet skjer nå med Holmen bru, hvor to store heisekraner ruver i landskapet på grensa mellom Gran og Lunner. Det er stor aktivitet fra Roa i sør til Grensa mot Gran i nord.

Noen kilometer lenger nord går arbeidet med bredde ut den 3,8 kilometer lange smale forbikjøringsstrekningen opp mot Lygna også i godt tempo. Strekningen fra Sandvoll til Amundrud gikk for å være den smaleste forbikjøringsstrekningen i Norge. Arbeidet med og bredde ut veien fra ti til femten meter, og sette opp midtrekkverk, startet for et knapt år siden. Planen er å åpne den før sommeren 2023.

Gode tall for Sandvoll-Amundrud

Anlegg øst kan også rapportere gode HMS-tall.

– En skadet finger, uten fravær var vondt for den som var uheldig, men i sum er vi godt fornøyde, sier Johansen.