Anbefaler sensorteknologi ved gjenåpning av bruer

Stengte bruer kan instrumenteres og bidra til en kontrollert gjenåpning, ifølge en pressemelding fra Cautus Geo.

– Om stengte fagverksbruer viser tegn til unormal oppførsel, kan de stenges på kort varsel med automatisk og kontinuerlig overvåkning, sier Lars Krangnes, teknologi- og utviklingsansvarlig i Cautus Geo, i et intervju med Avisa Valdres.

Øyer bru i Gudbrandsdalen kollapset mandag 15. august. Dagen etterpå ble 14 fagverksbruer i tre stengt. Tveit bru på E16 i Valdres er en av bruene som ble hastestengt.

Annonse

Instrumentering

Avisa Valdres har satt søkelyset på mulig instrumentering for å sikre trafikantene. Til avisa sier Krangnes at brua kan instrumenteres i løpet av et par dager.

– Instrumentering kan avdekke om bruer har unormal adferd. Dersom bevegelsene avviker fra de normale, kan de stenges på kort varsel, sier han.

Cautus Geo har erfaring med instrumentering av bruer. 15. april i fjor ble Nore bru på fylkesvei 120 ved Moss stengt på grunn av fare for kollaps. Få dager senere kunne den gjenåpnes. Da hadde Cautus Geo instrumentert brua og grunnforholdene rundt.

– Sensorene vi ville benyttet brukes til lignende overvåkning av bruer i andre land, sier Krangnes.

Sensorer

– Vi kan sette på sensorer på ulike steder på brua og måle hvordan trafikken påvirker stabiliteten. Er det unormale endringer, vil det bli oppdaget automatisk, og brua kan stenges på kort varsel, sier Krangnes til Avisa Valdres.

Statens vegvesen jobber for å erstatte de stengte bruene med stålbruer som delvis bygges over de stengte bruene. Samtidig er det iverksatt omfattende kontroll. Øyer bru ble kontrollert i sommer, men kollapset få uker senere.

Cautus Geo bruker teknologi og metoder som også benyttes til overvåking av bruer og konstruksjoner i andre land.

– Det er en etablert og godt dokumentert måleteknologi som benyttes i langt større grad i andre land. Vi tror de stengte bruene kan gjenåpnes raskere og mer kontrollert med instrumentering, sier Kranges.