Prefabrikkert kulvert fra NOBI

Veier og jernbanenettet skal legge til rette for mye av verdiskapningen Norge skal leve av i fremtiden. Felles for all vår infrastruktur, er at det må vedlikeholdes, skiftes ut og legges om – helt uten omfattende avvikling i trafikken. (ANNONSØRINNHOLD)

Prefabrikkerte betongelementer fra NOBI er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulige avbrudd.

Anerkjent for målnøyaktighet og kvalitet blant landets største maskin- og entreprenørfirmaer, er våre prefabrikkerte kulverter i betong. For medlemsbedrifter i MEF kan vi bistå med komplett leveranse, herunder; prosjektering, produksjon, transport og montering av kulvert. Vi er leveringsdyktig til prosjekter over hele Norge, hvor vi kan tilby levering gjennom vår tilhørende dypvannskai eller NOBI Transport.

Annonse

Gangbanekulvert fra NOBI. (Foto: NOBI/Lesja Bulldozerlag)

Spesifikasjoner og bruksområder:

I hovedsak benyttes kulvertene våre som undergang for kryssing av vei eller jernbane. Løsningen kan også benyttes som drenering for større avløpsmengder eller som teknisk installasjon for spillvann, vann, overvann, gass og varme.

Kulvert fra NOBI blir produsert etter ordre, hvor vi kan tilby kulverter ferdig prosjektert, levert og montert innen følgende rammer:

  • Bredde 2–10 meter.
  • Høyde 1.5–5 meter.
  • Andre dimensjoner kan forskales i egne former.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap. Våre prefabrikkerte betongelementer har høy fleksibilitet i forhold til dimensjonering og tilpasninger.

Kabelkulvert fra NOBI. (Foto: NOBI)

Kostnadseffektiv skreddersøm:

Vi kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner.  Ved å knytte sammen funksjonaliteten til mindre broer- og tunneler, har kulvert fra NOBI en rekke anvendelser og mulige bruksområder. Vi har god erfaring og kompetanse på:

  • Gangbanekulverter
  • Jernbanekulverter
  • Kulverter for vannhåndtering
  • Kabelkanaler – kulverter for rør og kabler

Kulvert for vannhåndtering. (Foto: NOBI)

Fra A til Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Som et ledende betong- og industrikonsern kan NOBI levere betongprodukter- og tjenester på tvers av våre virksomhetsområder. Spesielt aktuelt for medlemsbedriftene i MEF er gjerne våre avdelinger som omfatter Betongprodukter til Vann og Avløp, samt Byggevarer til Hage, Park og Gate.

Gangbanekulvert fra NOBI. (Foto: NOBI/Trym Anlegg)

Ta kontakt med oss for spørsmål eller prising av kulvert og øvrige betongprodukter til ditt prosjekt.


Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

 

Kontakt NOBI | Send NOBI en tilbudsforespørsel | Les mer om kulvert her