Fra problem til ressurs

Ved å kjøre overskuddsmassene gjennom et vaskeanlegg, omgjør Feiring det som tidligere var en problemfraksjon til rene masser for bruk som tilslag i betongproduksjon.

I 2016 gikk Feiring til innkjøp av et vaskeanlegg for å vaske store lagre av overskuddsmasser for bruk som grøftepukk og kabelsand. Nå seks år senere produserer anlegget store mengder maskinsand av de samme overskuddsmassene.

– Vi har nær doblet kapasiteten på anlegget på kort tid, og kapasiteten er nå på ca. 200 tonn per time, sier Arne Hovden, seniorkonsulent hos Feiring. Hovden har vært hos Feiring i 50 år og omtaler anlegget for «sandkassa mi».

Annonse

Anleggsmaskinen møter han og Espen Rudberg, produktutviklings- og fagleder, ved Feirings anlegg i Lørenskog.

Hovden og Rudberg forteller om et meget vellykket prosjekt som har resultert i at store mengder maskinsand, i stedet for jomfruelig natursand, brukes i betongproduksjonen ved Betong Østs produksjonsanlegg som ligger inne på Feirings område.

PRODUKSJON: Vaskeanlegget ble tatt i bruk for seks år siden, men det var først i fjor det ble tatt i bruk for produksjon av maskinsand til betong. (Foto: Njål Hagen)

Kompetanse i eget hus

Feiring har sammen med blant annet NTNU og SINTEF, vært en del av et forskningsprosjekt kalt MIKS (Mikroproporsjonering med Knust Sand). Formålet med forskningsprosjektet var å erstatte natursand som tilslag i betong med maskinsand.

Natursand har gjennom millioner av år blitt slipt ned og fått en glatt og rund form som er vanskelig å gjenskape. Utfordringen med å bruke overskuddsmassene er at de inneholder mer finstoff og har en mer kantete form. Dette gjør at fersk betong med maskinsand blir mindre flytende og vanskeligere å arbeide med.

– Vi har tatt med noen av erfaringene fra MIKS i utviklingen av maskinsandproduksjonen, men mesteparten av kompetansen er selvutviklet her i Feiring, sier Rudberg.

Han forteller at forskningen med bruk av maskinsand i betong ble gjort i MIKS, og reseptutvikling ble gjort på egen lab og i samarbeid med Betong Øst, mens produksjonsutviklingen av tilslag er det Hovden som har stått for.

For å løse utfordringene tok Feiring i bruk en VSI-knuser (kubisator) som første trinn i prosessen. Her knuses stein mot stein, samt mot metall, på en måte som sliper ned steinens «skarpe» kanter og gjør den mer lik natursanden. Deretter kjøres maskinsanden gjennom vaskeanlegget hvor til sammen seks fraksjoner tas ut gjennom flere siktetrinn.

Den eneste overskuddsmassen som blir igjen fra prosessen er slam. Dette bindes sammen med bruk av flokkuleringsmiddel og skilles ut. Vannet gjenbrukes og Feiring ser etter løsninger for også å bruke slammet til noe.

KNUSING: VSI-knuser (kubisator) er første trinn i prosessen med å omgjøre subbus til betongtilslag. Her slipes steinens «skarpe» kanter ned, noe som gjør den mer lik naturtilslag og egnet i betong. (Foto: Njål Hagen)

Kortreist produksjon

Betongproduksjonsanlegget til Betong Øst ble satt opp i 2020, og med tilgang på store mengder maskinsand fra Feiring er det kortreist betongproduksjon som foregår på anlegget.

– Vi er kun en leverandør av råvarer, men det har vært et felles utviklingsprosjekt mellom oss og Betong Øst for å komme frem til riktig oppskrift, sier Rudberg.

Han forteller at det er ikke bare å kopiere oppskriften fra bruk av natursand når det brukes maskinsand, og et veldig godt samarbeid mellom Betong Øst og Feiring har vært helt utslagsgivende for å oppnå dette resultatet.

– Oppskriften når det brukes knust tilslag må tilpasses faktorer som blant annet bergart og knuseprosess, sier Rudberg.

– Fordelen med å bruke maskinsand er at man får en ren og fin vare som man har full kontroll på, skyter Hovden inn.

Han forklarer at enkelte typer natursand har aurheller som passer dårlig i betong som skal brukes i gulv, da det kan gi misfarging og porer. I tillegg kan det være utfordringer med å bli kvitt all humus.

Produksjonene av maskinsand foregår fra påsketider til midten av november. I vinterhalvåret må vaskeanlegget stenges ned på grunn av frost, men nå går anlegget for fullt.

Målet er å bruke 100 prosent av overskuddsmassene fra den ordinære produksjonen ved Feirings pukkverk i Lørenskog.  Dette arbeidet inngår også i «Sirkulær masseforvaltning» som er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet støttet av Forskningsrådet og ledes av Feiring i samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby.

– Mange i Feiring er engasjert i dette prosjektet som vil gi oss mye kunnskap om god forvaltning og resirkulering av masser, avslutter Rudberg.

KORTREIST: Betong Øst etablerte betongproduksjonsanlegg på området til Feiring i 2020, og sammen har selskapene utviklet oppskriften for bruk av maskinsand i produksjonen. (Foto: Njål Hagen)