Forelegg til Statens vegvesen etter ulykke

Statens vegvesen vedtar forelegg på 600 000 kroner etter arbeidsulykka i Stalheimskleiva i 2020.

Forelegget er utstedt av politimesteren i vest politidistrikt for overtredelse av punkter i arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften i forbindelse med ulykka i Stalheimskleiva i september 2020, ifølge en pressemelding fra etaten.

Les også: Restaurerer historisk vei på Voss

Annonse

I ulykken raste en gravemaskin med fører ut av Stalheimskleiva og ned en bratt skråning. Gravemaskinen ble liggende på siden, og føreren kom seg ikke ut på egenhånd. Nødetatene ble tilkalt, og gravemaskinføreren kom uskadet fra ulykken. Ulykken medførte store materielle skader.

Forelegget er gitt med grunnlag i at det ikke ble utarbeidet en såkalt sikkerjobb-analyse skriftlig for den omtalte arbeidsoperasjonen. Videre var det ikke utarbeidet ny skriftlig risikovurdering når det ble startet med å lete etter sprengstoff.

Ifølge Statens vegvesen vedtas forelegget av prosessøkonomiske hensyn.