Besøk en tunnel i sommerferien!

Norsk vegmuseum på Hunderfossen i Lillehammer, har det som trolig er verdens eneste tunnel sprengt ut til utstillingsformål, og tunellen ved Norsk fjellsprengningsmuseum er en populær og spektakulær attraksjon.

I den 240 meter lange U-formede tunnelen kan du følge fjellsprengningshistorien fra 1700-tallet og frem til i dag. I dunkel belysning med rått fjell på alle kanter kan du oppleve utstyr og maskiner knyttet til gruvedrift, jernbane-, vei- og kraftutbygging. Utstillingen ledsages av et 50-talls store fotografier trykt på metallplater som er montert rett på fjellveggen.

TBM er en del av utstillingen. (Foto: Njål Hagen)

Inne i tunnelen er det jevn temperatur på ca. 10-15 grader året rundt, med andre ord – fint sted å kjøle seg ned i sommervarmen. (Tunnelen er åpen 15. juni – 15. august, fra kl. 11.00 – 17.00)

Annonse

Norges største

Fjellsprengningsmuseet åpnet i 2004, og består av flere ulike utstillinger. På den åpne plassen oppe ved fjellet finnes både anleggslokomotiv og flere maskiner av imponerende størrelser, inkludert O&K-maskinen, en framlaster på 218 tonn som er regnet for å være Norges største landbaserte museumsgjenstand.

Atlas Copco-borerigg fra 1977. (Foto: Njål Hagen)

Ved inngangen til fjellet kommer du inn i en 1950-talls anleggsrigg med smie, verksted, kompressorhus og snøoverbygg. Dette er typisk for den store vannkraftutbyggingen i Norge på 1950- og 60-tallet. Fra snøoverbygget ledes du inn i fjellet, til den 240 meter lange museumstunnelen.

Nytt av året

Tunnelen ved Norsk fjellsprengningsmuseum ble i 2018 kåret til den mest innovative bruken av undergrunnsrom ved den prestisjetunge bransjekonferansen ITA i Kina.

Nylig åpnet Utstillingsbygget som er en ny, permanent utstilling med tema Norsk fjellsprengningshistorie.

Området om Dynamittangrepet i Hakavik og Renhårig Slusk i Utstillingsbygget. (Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum)

Utstillingen er bygget i en autentisk brakkerigg som har vært brukt på norske anlegg siden 1970-tallet, og er på 450 m2 fordelt over to etasjer. Utstillingen skal gi et helhetlig bilde av hvordan og hvorfor man i Norge har brutt og sprengt i berg og fjell fra 1600-tallet og frem til i dag. Fjellsprengning er et stort og viktig tema i Norges historie, som blant annet favner om gruver, bergverk, vei, jernbane, kraftutbygginger, industri og sivil og militær infrastruktur.

Ved hjelp av tekst, bilder, grafikk, lyd, film og ikke minst genuine gjenstander, fortelles spennende historier om visjonære gründere, kreative ingeniører og dyktige arbeidere. Flere rom og kontorer i brakkeriggen er bevart for å vise hvordan arbeidere, ingeniører og formenn jobbet opp mot våre dager.

Museet er et samarbeid mellom sentrale aktører i norsk anleggs- og fjellsprengningsbransje og Norsk vegmuseum. Museet har sin egen venneforening.

HMS-tips fra leverandøren. (Foto: Njål Hagen)