Viktig veiåpning i Hemsedal

Med åpningen av nye Skjøiten bru har en av de viktigste hovedveiene mellom Østlandet og Vestlandet fått fjernet en stor flaskehals og ulykkespunkt.

Onsdag 29. juni ble 1500 meter ny vei og 95 meter ny Skjøiten bru i Hemsedal offisielt  åpnet. Hverdagen har med dette veiprosjektet på rv. 52 blitt tryggere, og framkommeligheten bedre, for alle typer trafikanter og i særlig grad for lastebilsjåførene. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Største tungbilandel i Sør-Norge

Rv. 52 over Hemsedalsfjellet er den fjellovergangen i Sør-Norge med den klart høyeste andelen tunge kjøretøy på nær 30 prosent og et viktig bindeledd mellom rv. 7 i Hallingdal og E16 over Filefjell. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik smilte om kapp med sola da han ønsket velkommen til veiåpning i 750-meters høyde over havet til flagg og hurraop fra lokalbeboere.

Annonse

Ny og gammel bru ved Skjøiten. Gamlebrua bak til venstre pensjoneres etter 85 års tjeneste. (Foto: Kjell Wold)

Davik og varaordfører i Hemsedal Petter Owesen holdt flaggbåndet som statssekretær Johan Vasara klippet over før åpningsfesten fortsatte i partyteltet på restene av gamleveien. Det ble ikke spart på ros og superlativer da taler etter taler takket for godt samarbeid og vel utført arbeid av byggherre, entreprenører, konsulenter og andre samarbeidsparter.

Erstatter 85 år gammel bru

Den 95 meter lange Skjøiten krysser nå elva Mørkedøla i rett linje med veien på hver side og erstatter gamlebrua «90-grader’n» fra 1937. I tillegg er det bygd 1,5 km ny vei øst for brua, hvorav 400 meter tre felt i bakkene opp fra Venås bru. Under åpningsseremonien salutterte mange lastebiler  den nye veistrekningen med tuting og heiarop da de passerte på den nyåpnede  brua.

Glad veivesengjeng på veiåpning i Hemsedal. Fra venstre: Tine Sørbye, Ingunn Foss, Ann Katrin Sveen, Bjørn Kåre Ifarnes, Simen Haga og Knut Erik Skogen. (Foto: Kjell Wold)

Svært gode HMS-tall

Avdelingsdirektør i utbyggingsområde sør-øst Ingunn Foss berømmet også entreprenøren Hæhre for særdeles gode HMS-tall med null skader med fravær. Det har heller ikke vært hendelser som har medført skade på ytre miljø.

– De såkalte H- og N-verdiene er 0 og N- verdien 2318 pr. mai, basert på 52 613 timer. Det har vi feiret og er lagt merke til både internt hos byggherre og entreprenør, men også i fagpressen, sa en stolt prosjektleder i Statens vegvesen, Knut Erik Skogen da han oppsummerte ett års vellykket bru- og veiarbeid.

Nå gjenstår kun «etterpålaget» i prosjektet; riving av den gamle brua og reetablering av terrenget i områdene for gamleveien. Det skjer etter ferien og er ferdig i løpet av september.

Fakta om nye Skjøiten:

 • Lengde vei: totalt ca. 1530 meter hvorav 400 meter 3-felt.
 • Asfalt: ca. 16 500m2 (ca. 8 500 tonn)
 • Forsterkningslag (oppbygging vei): ca. 15 250 m3 (ca. 1.700 lastebillass).
 • Utkjøring jordmasser: ca.19 500m3 (ca. 2 200 lastebillass)
 • Sprengning fjell: ca. 9 500 m3
 • Stikkrenner: 315 m (16 stk.)
 • Rekkverk: ca. 1.975 m, brurekkverk 225 m
 • Spennarmert betongbru med 3 spenn.
 • Areal bru: lengde ca. 95 m – bredde ca. 9 m – totalt ca. 855 m2
 • Betong bru: ca. 1000 m3, dekkestøpen på 960 m3 ble utført sammenhengende over 22 timer.
 • Armering bru: ca. 165 tonn