Utvikler nytt industriområde utenfor Narvik

Målselv Maskin & Transport, et selskap i AF Gruppen ASA, har inngått avtale med Nordkraft Prosjekt AS om anleggsarbeider for utvikling av et nytt industriområde i Kvanndalen utenfor Narvik.

Kontrakten, som er en totalentreprise med en verdi på NOK 162 mill. (eks. mva.), omfatter bygging av infrastruktur, tilførselsveier og utvikling av tomtearealer. Det skal etableres nødvendig teknisk infrastruktur som VA og elektro, samt kraftforsyning til nyetablert transformatorstasjon i det nye industriområdet. Arbeidene planlegges med oppstart i juli 2022 og forventes avsluttes høsten 2023.

– Vi er glade for tillitten Nordkraft viser oss ved at de ønsker å samarbeide med oss i dette meget spennende prosjektet. Det er veldig inspirerende å bidra på denne store satsingen innen det grønne skiftet og bidra til gode fasiliteter for etablering av kraftkrevende industri i Nord-Norge, sier Erik-Anders Helin, daglig leder i Målselv Maskin & Transport, i en pressemelding.

Annonse

Målselv Maskin & Transport har gode erfaringer fra tidligere samarbeid med Nordkraft, blant annet fra anleggsarbeider for utbygging av Sørfjord vindpark i Tysfjord 2018-2019 og videre gjennom 2020 og 2021 om diverse utbedrings- og serviceoppdrag.